Løgumkloster Kirke og Sogn
KALENDER
Kommende begivenheder:
26/10 2014 kl. 10:00
29/10 2014 kl. 19:30
02/11 2014 kl. 10:00
03/11 2014 kl. 19:30
04/11 2014 kl. 20:00
06/11 2014 kl. 19:00

Nyt fra Menighedsrådet

På menighedsrådsmødet onsdag, den 8. oktober var det helt centrale dagsordenspunkt økonomien. Kvartalsrapporten for 3. kvartal – 2014 blev forelagt og gennemgået, og de af provstiet krævede reduktioner i budgettet for 2015 blev tilrettet.
Det reviderede regnskab for 2013 og revisionsprotokollen blev fremlagt og underskrevet på mødet.
Formanden kunne orientere om et værdifuldt ERFA – møde. ERFA møder er møder hvor forskellige faggrupper indenfor et provsti mødes på tværs af sognen...

Kirkehøjskole

Vestslesvigs Kirkehøjskole er oprettet af menighedsråd i Tønder Provsti, og kursustilbuddene er for alle i området.

Kurserne afholdes i "Brorsonhus" ved Kristkirken i Tønder, Kirkepladsen 2.

Deltagerafgift for et semester er 150 kr., som betales ved kursets start.
For særskilt dettagelse en enkelt dag 30 kr.

Læs programmet her!

Nr. 14 september, oktober, november
Kirkebladet udkommer næste gang november, marts og juli
Interiørprojekt
Renovering af Løgumkloster Kirke
Åbningstider - Opening Hours - Öffnungszeiten i Løgumkloster Kirke
Hverdage: kl. 10 - 17.30 søn-og helligdage fra kl. 12-17