Løgumkloster Kirke og Sogn

Ny udstilling i Dormitoriet - Ken Denning

Værker fra et salmebogsprojekt Fotomit Menneskeliv Har Vaeret

Udstilling i Dormitoriet medio marts – slut maj


Bogen “25 Salmer” - er et samarbejdsprojekt imellem præst, Tine Illum,
organist, Søren Andresen, begge Sdr. Bjert Kirke og billedkunstner Ken Denning,
der også bor i sognet.

De til bogen valgte salmer, er primært udvalgt af Søren Andresen og Tine Illum.

Således har Tine Illum og Søren Andresen præsenteret de valgte salmer med en personlig begrun-delse og afsæt.
Ligesom de har placeret salmen i en kontekst.
Tine Illum har til hver salme forfattet en kort og personlig beskrivelse, der også indgår i bogen.

Illustrationerne i bogen, er forsøg på at beskrive salmens væsen- i forhold til såvel tekst som melo-di.
Forsøg der, ligesom Tine Illums tekster, er båret af en personlig fortolkning.

Der er, så at sige, tre fagligheder i spil. Tre fagligheder der diskuterer salmens udtryk.
Ikke med det formål at nå frem til et endeligt svar. Nærmere forsøg på at finde åbninger, veje og nye vinkler. Igen med afsæt i de forskellige fagligheder.

Således blander det religiøse aspekt sig med det kunstneriske. Det er et særdeles interessant rum at bevæge sig i forhold til billedkunsten.
Også fordi der i begge afsæt, er en stræben efter et rum, der ikke umiddelbart lader sig kortlægge og bringe i system.

Der afholdes ikke fernisering, men derimod en sogneaften i tilknytning til udstillingen.
Billedkunstner Ken Denning medvirker d. 22/4 og vil i den forbindelse omtale sine værker.