Løgumkloster Kirke og Sogn

Pinse for børn

BØRNE-FAMILIEGUDSTJENESTE
TIRSDAG D. 18. MAJ KL. 16.45

Det er snart pinse - kirkens fødselsdag - og vi må være sammen igen... Det skal da fejres!
I Løgumkloster kirke byder vi nu velkommen til forårets første børne-familiegudstjeneste.
Alle er velkomne. Kom og vær med til at fejre kirkens fødselsdag i børnehøjde!
Efter gudstjenesten serverer vi corona-venlige sandwiches i Glasgangen og ude på græsset. Måske tænder vi også et lille bål.
Vi glæder os til at se dig!

Tilmelding: det er ikke et krav, men en god hjælp for os ;-)

Kender du Snapper og Topper?
Mød dem her - hvor de vil undersøge hvad pinse er og ender med at fejre fødselsdag. De går også på opdagelse...Vil du med?

Hvorfor holder vi pinse?

På opdagelse i pinsens traditioner.

Pinsevandring fra Vongshøj til Løgumkloster

Pinsevandring fra Vongshøj til Løgumkloster 2. pinsedag mandag den 24. maj 2021 afsluttende med gudstjeneste

Mødetid på parkeringspladsen bag Rutebilstationen ved Løgumkloster kirkegård kl. 04.20 eller ved Nr. Løgum kirke kl. 04.30 eller på Vongshøj kl. 04.50 (husk tilmelding- se nedenunder)

Samtidig med at solen står op (05,02), vil vi synge salmen: ”I østen stiger solen op”. Efter en kop morgenkaffe m.m. vandrer vi med Drivvejen til Nr. Løgum kirke.

Morgenandagt i Nr. Løgum kirke kl. 06.30 og kl. 07.00 vandrer vi med Drivvejen og Den Danske Klosterrute langs Lobæk og Brede å gennem Dronningedalen til Løgumkloster kirke, hvor der venter os morgenkaffe m.m.

Vi slutter morgenen af med en udendørs gudstjeneste omkring pilgrimsfontænen ved kapellet kl. 09.00.

Medbring: Varmt tøj og gode vandresko

Afstand: Vongshøj-Nr. Løgum 2 km; Nr. Løgum-Løgumkloster 6 km (Men kan afkortes for dårligt gående til 4 km)

Tilmelding til buskørsel senest mandag den 17. maj kl. 12 til Anja Ebsen locusdei@locusdei.dk 22176240 eller til sognepræsterne: Heine Holmgaard 21 77 44 93; Bent Oluf Damm 74743343; Sten Haarløv 74744747 eller Erling Bjerrum-Petersen 74722850. (buskørslen er gratis)

Det er også muligt at tage til Nr. Løgum kirke og deltage i den dansk/tyske pinsegudstjeneste kl. 10.00

Arrangør: Nr. Løgum, Bedsted, Abild og Løgumkloster sogne

Corona restriktioner i kirken

Åbningstider pr. 6. maj 2021

Turistindgangen vil være åben:

Mandag til/med torsdag kl.   9.00-15.30

Fredag kl.   9.00-17.00

Lørdag kl. 10.00-17.00

Søndag kl. 12.00-17.00

Ved kirkelige handlinger indenfor de ovenstående tidsrum, er kirken lukket.

Følgende skal overholdes ved besøg i kirken

Håndsprit skal bruges
Der skal bruges mundbind
Hold min. 2 m. afstand til andre
Overholde forsamlingsforbuddet max.25 pers.

Aftensang starter igen den 19. maj kl. 17.30 
 
For gudstjenesterne fremadrettet og indtil andet meldes ud, gælder følgende:

  • Max. 100 personer
  • Mundbind skal bruges - må dog tages af når man sidder ned
  • Indsamling med klinkpung erstattes af kurv ved udgang samt mobilepay
  • Der må kun sidde 2 pers. på de åbne bænke, man placerer sig yderst i begge ender. (samme husstand må sidde ved siden af hinanden)
  • Kun samme husstand må sidde 2 sammen på de sammenhængende stole
  • Indgang kun gennem hoveddøren
  • Udgang via hoveddøren og vest døren mod P-plads

Vi beder jer holde 2 m. afstand til hinanden.

Det er vigtigt! at man bliver hjemme, hvis man har symptomer på sygdom.
 

Corona tiltag i kirken

Kirken har lavet følgende tiltag, så vi opfylder sundhedsmyndighedernes retningslinier.

Max. 75 personer i kirken.
Hver 2. bænkerække er lukket, og der må på de åbne kun sidde 2 personer. Man skal placere sig yderst til begge sider på bænken, så der er 2 m. imellem.

Stolene står 2 og 2 og må ikke flyttes eller drejes. For både bænkene og stolene gælder det, at man kun må sidde sammen/tæt hvis man bor i samme husstand.

Der er ved alle indgange til kirken, håndsprit som alle vores besøgende skal bruge.

Bemærk venligst at ved handlinger i kirken, er kun hoveddøren åben for indgang.

NYT !! - Pr. 29. oktober skal alle bære mundbind når de bevæger sig rundt i kirken. Når man sidder ned må mundbind fjernes.

EN BØN - i virussens tid

Grøn kirke

Løgumkloster Kirke er nu med i Grøn Kirke, som er et netværk af kirker, menigheder, skoler og organisationer i Danmark, der er registreret som grøn kirke eller grøn kirkelig organisation.

Løgumkloster Kirke er grøn kirke!

En grøn kirke er en kirke, der viser omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø.
Grøn Kirke samler og beskriver de initiativer, der blomstrer i dansk kirkeliv omkring miljø- og klimaudfordringerne. Vi giver også inspiration til, hvordan kirker, menigheder, organisationer, skoler og enkeltpersoner kan sætte klima og miljø på dagsordenen - både i den helt lavpraktiske hverdag og i kirkens liv f.eks. i gudstjenesten.

Læs mere om, hvordan man bliver grøn kirke her.

Plakat Løgumkloser Kirke

IMG 6368

Husk at besøge træet!!

Bibelmeditation

Den sidste torsdag i hver måned kl. 19.30-20.30
i Kapitelsalen, Løgumkloster Kirke.

I 2020: 30. januar, 27. februar, 26. marts, 30. april, 28. maj, 25. juni, 30. juli,
27. august, 24. september, 29. oktober, 26. november.

Stine Munch, præst ved Vor Frue Kirke, København, skriver om Lectio divina: ”Det betyder guddommelig læsning eller åndelig læsning. Det er en måde at beskæftige sig med Bibelen på, hvor du lytter efter Guds personlige ord til dig. Traditionen stammer tilbage fra det gamle Israel, fra jødernes meditation. De læste teksten højt, gentagende, så de fik Guds ord ind i både krop og forstand. De lyttede ikke blot med de ydre ører, men også på dybere niveauer.

De kristne videreførte denne tradition, og i klostervæsenet kaldes den altså lectio divina. Lectio divina er funderet i den faste tro på, at når vi åbner Bibelen, møder vi den levende Gud. Det er en metode til at søge efter Bibelens ord som en vej til at åbne os selv for Gud og høre hans levende ord til os.”

Meditationerne ledes på skift af udvalgets deltagere:
Karen Hedemann Andresen, LisEmma Søvik og Helle Skaarup.

Aftenens forløb

En Bibeltekst læses fem gange, hver gang med en ny ”indfaldsvinkel”. Efter hver læsning er der nogle minutters stilhed, hvorefter deltagerne kan, hvis de ønsker det, dele med hinanden, hvad teksten har sagt dem. Man diskuterer ikke og kommenterer ikke de andres udsagn. Alle taler fra hjertet og lytter med åbent sind.

Forvent ikke voldsomme åbenbaringer. Hvil i Guds nærvær ved at være stille undervejs og lad tankerne komme og gå. Når aften er omme, så vær med det der er, og undlad kritisk at analysere, om du fik noget ud af det.

1.

Bibelteksten læses højt langsomt to gange. Deltagerne kan følge med i teksten i salmebogen. Første indfaldsvinkel er at mærke teksten. Se den situation for dig, som teksten beskriver: Hvordan ser der ud? Hvordan lugter der? Temperatur? Menneskers følelser og reaktioner? Hvad bliver der egentlig sagt og gjort?

Hvad fanger særligt din opmærksomhed? Vi sidder i stilhed i 5 minutter.

2.

Teksten læses langsomt højt igen. Indfaldsvinklen er nu, hvilken sted i teksten kalder på din opmærksomhed. Måske en sætning. ”Tyg drøv” på sætningen: Smag på ordene, vend og drej dem, mærk dem, tag imod dem med hjertet. Vi sidder i stilhed i 5 minutter.

3.

Teksten læses langsomt højt igen. Spørg dig selv om det udvalgte sted i teksten: Hvad siger det sted mig i forhold til min dagligdag, mine længsler eller mit liv lige nu?

Fordyb dig i det. Stil gerne spørgsmål til Gud, og sid derefter i stilhed, i uanstrengt
væren i 5 minutter.

4.

Til sidst læses teksten højt igen og vi slutter af med takkebøn og Fadervor.

Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik

Dormitoriet var torsdag den 1. november fyldt til bristepunktet, da ”Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik” blev præsenteret.
Med økonomisk støtte fra Tønderhus Fonden, Lions Club Løgumkloster, Handels & Håndværkerforeningen Løgumkloster og Løgumkloster Refugium har udstillingsudvalget under menighedsrådet arrangeret denne særlige udstilling i Dormitoriet.
Hans Jacob Jacobsen, lokal fotograf, stod for fotografering af by/natur/kirke. Christoffer Møller og Mette Outzen havde i samarbejde sat ord og musik til billederne.
Denne november-aften blev for de fremmødte en rigtig dejlig oplevelse.
Billederne kan købes ved henvendelse til Povl Søndergaard tlf.: 22176240 eller via mail locusdei@gmail.com.

Et par billeder fra aftenen her!

Mette Outzens anekdoter!  og digte!

Prisliste 

Plant Håb i Reformationsåret

I dag var der "Plant et håb i reformationsåret" ved Løgumkloster Kirke. Et arrangement som over 150 børn og voksne deltog i.
Sognepræst Sten Haarløv fortalte i prædiken bl.a. , at en historie fortæller, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. Han skal have svaret ”Så vil jeg plante et æbletræ i dag”.

Her i Løgumkloster plantede vi et dansk egetræ! Samme sort som kirkens inventar. Alle kan nu følge træet og være med til at passe på det.

Kirkens kor sang smukt i kirken og var efterfølgende med til underholdning i slotshaven.

Tak til alle, der deltog og ikke mindst til de Grønne og Blå spejdere for deres arbejdsindsats!

Et par billeder her!

Genåbning af Løgumkloster Kirke

Over 650 gæstede Løgumkloster Kirke i.f.m. Festgudstjenesten og genåbningen. Biskop Elof Westergaard prædikede. Det blev en meget vellykket og begivenhedsrig dag.
Efter gudstjenesten var der kransekage m.m. i Glasgangen og Dormitoriet til alle.
Efterfølgende takkede menighedsrådet og arkitekt Jørgen Overby alle håndværkerne for deres store indsats ved en reception i Refugiets havesal.
Dagen sluttede med koncert  - Johan Sebastian Bach, Johannespassion.
Klik på læs mere, og se billeder fra dagen i Løgumkloster Kirke.

                                     Billeder:   Program fra dagen:

TV Syd + Naboer

Naboer: Kirken i Løgumkloster

Se udgave fra Løgumkloster her!

Europæiske cistercienserklostre

Løgumkloster Kirke er medlem af ”The European Charter of the Cistercian Abbeys and Sites” (”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”).
Forbundet er repræsenteret  i 11 europæiske lande. Det udgør et netværk mellem ca. 180 offentligt tilgængelige lokaliteter med bygninger eller bygningsrester fra fortidens cistercienserklostre.
Følg linket!