Løgumkloster Kirke og Sogn

Konfirmation

Her kan du finde listen over konfirmander fra

Distriksskolen og Friskolen.Kirken Foraar 6

Resultatet af Menighedsrådsvalget d. 15.september

Elsemarie Dam Jensen    54 stemmer
Kjeld Outzen                  42 stemmer
Lis Emma Søvik              41 stemmer
Svend Rasmussen          38 stemmer
Helle Skaarup                34 stemmer
Ida Marie Krogh Skau     32 stemmer
Dorthe Olesen                17 stemmer

Stedfortrædere:
Jennifer Bosman             51 stemmer
Carsten Tygesen             17 stemmer


Udstilling i Dormitoriet den 1.september - den 30. oktober 2020

Ghita Beck Svensen

Det er 3. gang jeg skal udstille i Dormitoriet i Løgumkloster. Første gang var i 2003 efter et besøg i Betlehem på den kristne kirkes center - ICB. Jeg underviste, malede til en udstilling i deres galleri og lavede musik.

Sådan lever jeg stort set mit liv med billedkunst og musik. Jeg hører ofte fra andre, at de synes, at mine billeder er så fulde af musik. Også fra folk, der ikke kender til den del af mit liv. Men det er også de samme udtryk, der bruges: komponere, toner, skala......
Ellers sniger naturen sig ind i mine arbejder, uden at jeg behøver at tænke over det. Jeg er vokset op i det flade land, og jeg bor med udsigt over den marsk, der er vokset ind i mit kredsløb - som Nini Duncan beskriver det herunder.

Nini Duncan skriver:
”Det er marsklandets enkle linjer og fantastiske lys, der er udgangspunktet for Ghitas kreativitet. Uanset hvilken kunstnerisk gren hun beskæftiger sig med - maleri, grafik, keramik, bronze - kommer denne musiske enkelthed til udtryk i værkerne. Ikke underligt, for Ghitas Svensen er født og opvokset i marsklandet og huserer i en af de gamle fredede marskgårde i landsbyen Højer. Som modsætning til marsklandets stille miljø bor hun også i hovedstadsområdet. Se kontakt.
Man kan i Ghitas arbejder se en enkel krøllestreg som bliver til en flok får i et grafisk blad, til andre tider er det slusens karakteristiske silhuet, som bliver anet i de poetiske malerier, og marskens mennesker skildres med ynde og indsigt i de støbte figurer. Maleriet et det primære udtryksmiddel, og i det mestrer hun lyset på en måde, så man forstår at uden mørke - intet lys.
Ghita Svensen har udstillet i indland og udland - og har blandt andet udført udsmykningsopgaver for: Statens Institut for Folkesundhed i København, Mommark Handelsskole på Als, Kommunedata i Odense, VUC Ribe, Tønder Sygehus, Højer Ungdomsskole, SOSUskolen Odense, RGW på Rømø og DR Syd.”
Det er altid muligt at besøge mit atelier/galleri, men bedst at lave en aftale først, da jeg ikke har faste åbningstider.

Ghita Beck Svensen
Strandvej 2
6280 Højer 

61103425

mail@ghitas.dk / www.ghitas.dk

Babysalmesang

Babysalmesang er noget ganske særligt. En stund mellem forældre/bedsteforældre og babyen.
En stund uden stress og jag - bare nærvær, musik og det dejlige kirkelige rum. Og så slutter vi hele seancen af med at hygge sammen med lækker mad - lavet af Karen Brodersen. Min søde og dygtige hjælper.

Forårets babysalmesangs hold måtte desværre slutte, før vi havde nået alle 8 gange pga. Coronakrisen. Det var virkelig ærgerligt, specielt fordi Karen og jeg ikke nåede at sige ordentligt farvel.

Der kommer et nyt hold babysalmesang igen i efteråret. Første gang vil være torsdag den 20. august kl. 10.00. Hvis det kunne være noget for dig, så hold endelig ikke igen med at tilmelde dig. Vi har haft rigtig stor efterspørgsel ved de andre hold, og hvis der er 12 deltagere, oprettes der en venteliste.

Tiltag for at minimere smitte vedr. Covid-19 vil være, at man selv skal medbringe dyne til baby, og der vil desværre ikke være spisning efter det musikalske arrangement i kirken - vi vil blot servere en kop kaffe og te.   

Har du spørgsmål om babysalmesang, så kan jeg kontaktes på tlf. 22459910 eller

skriv en mail til baby@locusdei.dk  

Vi ses i kirken - jeg glæder mig!
Maj-Britt Uhd Hansen

Se billeder fra babysalmesang forår 2020 her!Tilbuddet gælder alle, uanset om de hører til Løgumkloster sogn, den tyske menighed eller kommer udefra.
Arrangør er Løgumkloster Menighedsråd.

IMG 9394

Corona tiltag i kirken

Kirken har lavet følgende tiltag, så vi opfylder sundhedsmyndighedernes retningslinier.

Max. 150 personer i kirken.
Hver 2. bænkerække er lukket, og der må på de åbne kun sidde 3 personer. Ligeledes må kun hver 2. stol benyttes. Dog må personer fra samme husstand gerne sidde flere samme.
Ved aftensang onsdag samt Højmessen søndag bruges salmebøger, alle andre tidspunkter vil der være salmehæfter. Egen salmebog må meget gerne benyttes.
Der er ved alle indgange til kirken, håndsprit som alle vores besøgende skal bruge.

Bemærk venligst at ved handlinger i kirken, er kun hoveddøren åben for indgang.

Årets konfirmationer er flyttet

Corona retningslinjer som skal følges, også i forbindelse med de kommende konfirmationer.

Alle konfirmander har modtaget et informationsbrev, hvori retningslinjer for deres konfirmation i kirken fremgår.

Forsamlingsforbudet udendørs er for kirken max. 200 personer, og derfor vil det IKKE være muligt, for andre end dem der har deltaget i selve konfirmationen, at ønske tillykke udenfor kirken.

Vi beder jer også venligst om, at hjælpe os med at holde afstand, også når I står udenfor kirken både før og efter konfirmationen.

 

Lørdag den 19. september kl. 10.00 Den Tysk Skole

Lørdag den 26. september kl. 10.00 for Distriktsskolen

Søndag den 27. september kl. 10.00 for Friskolen 

 

EN BØN - i virussens tid

Grøn kirke

Løgumkloster Kirke er nu med i Grøn Kirke, som er et netværk af kirker, menigheder, skoler og organisationer i Danmark, der er registreret som grøn kirke eller grøn kirkelig organisation.

Løgumkloster Kirke er grøn kirke!

En grøn kirke er en kirke, der viser omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø.
Grøn Kirke samler og beskriver de initiativer, der blomstrer i dansk kirkeliv omkring miljø- og klimaudfordringerne. Vi giver også inspiration til, hvordan kirker, menigheder, organisationer, skoler og enkeltpersoner kan sætte klima og miljø på dagsordenen - både i den helt lavpraktiske hverdag og i kirkens liv f.eks. i gudstjenesten.

Læs mere om, hvordan man bliver grøn kirke her.

Plakat Løgumkloser Kirke

IMG 6368

Husk at besøge træet!!

Statistik 2019

Lidt statistik fra Løgumkloster Kirke 2019.

10.345 har deltaget i højmesserne. 8.106 har deltaget i aftensangene. Koncerterne blev besøgt af 4.520, og derudover andre kirkelige handlinger og møder, så vi kommer op på i alt 28.169 besøgene til de kirkelige aktiviteter i Løgumkloster Kirke.
I klingpungen er der indsamlet 45.521,50 kr., og i lysgloben er der lagt 11.181, - kr.
 
Turistantallet har vi ikke statistik på, men der er altid stor interesse for at se Løgumkloster kirke. Kirkens hjemmeside har ligeledes haft godt besøg med ca. 47.000 sidevisninger.
Se tidligere års statistik her!

Bibelmeditation

Den sidste torsdag i hver måned kl. 19.30-20.30
i Kapitelsalen, Løgumkloster Kirke.

I 2020: 30. januar, 27. februar, 26. marts, 30. april, 28. maj, 25. juni, 30. juli,
27. august, 24. september, 29. oktober, 26. november.

Stine Munch, præst ved Vor Frue Kirke, København, skriver om Lectio divina: ”Det betyder guddommelig læsning eller åndelig læsning. Det er en måde at beskæftige sig med Bibelen på, hvor du lytter efter Guds personlige ord til dig. Traditionen stammer tilbage fra det gamle Israel, fra jødernes meditation. De læste teksten højt, gentagende, så de fik Guds ord ind i både krop og forstand. De lyttede ikke blot med de ydre ører, men også på dybere niveauer.

De kristne videreførte denne tradition, og i klostervæsenet kaldes den altså lectio divina. Lectio divina er funderet i den faste tro på, at når vi åbner Bibelen, møder vi den levende Gud. Det er en metode til at søge efter Bibelens ord som en vej til at åbne os selv for Gud og høre hans levende ord til os.”

Meditationerne ledes på skift af udvalgets deltagere:
Karen Hedemann Andresen, LisEmma Søvik og Helle Skaarup.

Aftenens forløb

En Bibeltekst læses fem gange, hver gang med en ny ”indfaldsvinkel”. Efter hver læsning er der nogle minutters stilhed, hvorefter deltagerne kan, hvis de ønsker det, dele med hinanden, hvad teksten har sagt dem. Man diskuterer ikke og kommenterer ikke de andres udsagn. Alle taler fra hjertet og lytter med åbent sind.

Forvent ikke voldsomme åbenbaringer. Hvil i Guds nærvær ved at være stille undervejs og lad tankerne komme og gå. Når aften er omme, så vær med det der er, og undlad kritisk at analysere, om du fik noget ud af det.

1.

Bibelteksten læses højt langsomt to gange. Deltagerne kan følge med i teksten i salmebogen. Første indfaldsvinkel er at mærke teksten. Se den situation for dig, som teksten beskriver: Hvordan ser der ud? Hvordan lugter der? Temperatur? Menneskers følelser og reaktioner? Hvad bliver der egentlig sagt og gjort?

Hvad fanger særligt din opmærksomhed? Vi sidder i stilhed i 5 minutter.

2.

Teksten læses langsomt højt igen. Indfaldsvinklen er nu, hvilken sted i teksten kalder på din opmærksomhed. Måske en sætning. ”Tyg drøv” på sætningen: Smag på ordene, vend og drej dem, mærk dem, tag imod dem med hjertet. Vi sidder i stilhed i 5 minutter.

3.

Teksten læses langsomt højt igen. Spørg dig selv om det udvalgte sted i teksten: Hvad siger det sted mig i forhold til min dagligdag, mine længsler eller mit liv lige nu?

Fordyb dig i det. Stil gerne spørgsmål til Gud, og sid derefter i stilhed, i uanstrengt
væren i 5 minutter.

4.

Til sidst læses teksten højt igen og vi slutter af med takkebøn og Fadervor.

Høstgudstjeneste 2019

Høstgudstjenesten søndag den 6. oktober var en tak for årets høst, og den kendte og børnevenlige salme, ”Nu falmer skoven” blev sunget og endvidere bl.a.
”Vi pløjed og vi så´de”.
Billeder fra dagen!

Efter gudstjenesten var der kirkefrokost med Y’s Mens lækkerier. Indsamlingen i kirken og efterfølgende auktion indbragte samlet kr. 6,562 som ubeskåret går til Folkekirkens Nødhjælp. Tak til frivillige for kurve og gaver fra byens butikker.

 

Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik

Dormitoriet var torsdag den 1. november fyldt til bristepunktet, da ”Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik” blev præsenteret.
Med økonomisk støtte fra Tønderhus Fonden, Lions Club Løgumkloster, Handels & Håndværkerforeningen Løgumkloster og Løgumkloster Refugium har udstillingsudvalget under menighedsrådet arrangeret denne særlige udstilling i Dormitoriet.
Hans Jacob Jacobsen, lokal fotograf, stod for fotografering af by/natur/kirke. Christoffer Møller og Mette Outzen havde i samarbejde sat ord og musik til billederne.
Denne november-aften blev for de fremmødte en rigtig dejlig oplevelse.
Billederne kan købes ved henvendelse til Povl Søndergaard tlf.: 22176240 eller via mail locusdei@gmail.com.

Et par billeder fra aftenen her!

Mette Outzens anekdoter!  og digte!

Prisliste 

Plant Håb i Reformationsåret

I dag var der "Plant et håb i reformationsåret" ved Løgumkloster Kirke. Et arrangement som over 150 børn og voksne deltog i.
Sognepræst Sten Haarløv fortalte i prædiken bl.a. , at en historie fortæller, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. Han skal have svaret ”Så vil jeg plante et æbletræ i dag”.

Her i Løgumkloster plantede vi et dansk egetræ! Samme sort som kirkens inventar. Alle kan nu følge træet og være med til at passe på det.

Kirkens kor sang smukt i kirken og var efterfølgende med til underholdning i slotshaven.

Tak til alle, der deltog og ikke mindst til de Grønne og Blå spejdere for deres arbejdsindsats!

Et par billeder her!

Genåbning af Løgumkloster Kirke

Over 650 gæstede Løgumkloster Kirke i.f.m. Festgudstjenesten og genåbningen. Biskop Elof Westergaard prædikede. Det blev en meget vellykket og begivenhedsrig dag.
Efter gudstjenesten var der kransekage m.m. i Glasgangen og Dormitoriet til alle.
Efterfølgende takkede menighedsrådet og arkitekt Jørgen Overby alle håndværkerne for deres store indsats ved en reception i Refugiets havesal.
Dagen sluttede med koncert  - Johan Sebastian Bach, Johannespassion.
Klik på læs mere, og se billeder fra dagen i Løgumkloster Kirke.

                                     Billeder:   Program fra dagen:

TV Syd + Naboer

Naboer: Kirken i Løgumkloster

Se udgave fra Løgumkloster her!

Europæiske cistercienserklostre

Løgumkloster Kirke er medlem af ”The European Charter of the Cistercian Abbeys and Sites” (”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”).
Forbundet er repræsenteret  i 11 europæiske lande. Det udgør et netværk mellem ca. 180 offentligt tilgængelige lokaliteter med bygninger eller bygningsrester fra fortidens cistercienserklostre.
Følg linket!