Løgumkloster Kirke og Sogn

Aktuel udstilling

Coronatid.

Hanne Knudsdatter - født i Holsted St. i 1941.

Hanne er autodidakt kunstgrafiker.
Siden 1992 har jeg udelukkende arbejdet med grafik på eget værksted, på Fyns Grafiske Værksted og hos Atelier Bo Halbirk, Paris.
Jeg arbejder med koldnål, ætsning, akvatinte, collografi og viskositetstryk m.m.
Jeg prøver at finde det store i de små ting, og arbejder ud fra dette.

Sommerkoncert

Løgumkloster kirkes sommerkoncerter, der finder sted alle onsdage i juli kl. 20.00, er nu kommet på plads.
Der er en del forandringer på grund af Corona.

Trompet og orgel i Løgumkloster kirke

Løgumkloster kirkes anden sommerkoncert finder sted onsdag den 8. juli kl. 20.00.

De medvirkende er Niels Tilma og Dennis Christoffer Bang Fick, som i nu ti år har dannet duo med trompet og tasteinstrumenter.

Niels Tilma, som er Løgumkloster kirkes hustrompetist, hører til eliten på internationalt plan af den specielle gruppe, der trakterer baroktrompet, – til koncerten vil man opleve ham traktere såvel baroktrompet som moderne trompet.

Dennis Christoffer Bang Fick vil spille på alle kirkens instrumenter – så der venter publikum et bredt spektrum af lydbilleder.

På programmet står der musik fra 1500-tallet og helt op til vor tid, ja helt ind til selve ”nuet”, idet programmet også vil indeholde en improvisation, at mestre improvisationskunsten på højt niveau er en af Dennis Christoffer Bang Ficks særlige kompetencer.

Entré kr. 75,-

 

Orienteringsmøde Menighedsrådsvalg

Offentligt formøde den 12. august 2020

Mødet afholdes i Løgumkloster forsamlingshus onsdag den 12. august kl. 19.30, hvor der vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde, og om det kommende valg

Der skal til efteråret afholdes valg til Løgumkloster sogns menighedsråd. Der skal vælges 7 medlemmer.

Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

Selve valgmødet finder sted tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30 i Løgumkloster Forsamlingshus
Menighedsrådet har besluttes, at valgperioden ved det kommende valg bliver 4-årig.

Provstiet sammensætter en fælles annoncer for møderne i.f.m. menighedsrådsvalget 2020.

Corona tiltag i kirken

Kirken har lavet følgende tiltag, så vi opfylder sundhedsmyndighedernes retningslinier.

Max. 100 personer i kirken.
Hver 2. bænkerække er lukket, og der må på de åbne kun sidde 3 personer. Ligeledes må kun hver 2. stol benyttes. Dog må personer fra samme husstand gerne sidde flere samme.
Til alle kirkelige handlinger laves der salmeblade, eller man må gerne medbringe sin egen salmebog.
Der er ved alle indgange til kirken, håndsprit som vi beder vores besøgende bruge.

Bemærk venligst at ved handlinger i kirken, er kun hoveddøren åben for indgang.

Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt.

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Læs biskop Elof Westergaards opfordring her!

Årets konfirmationer er flyttet

Som I allerede ved, har Coronas-virussen betydet, at konfirmationerne ikke vil kunne blive afholdt som planlagt den 2., 8. og 9. maj.

Vi har nu fastlagt de nye datoer for konfirmationerne, som er:

Lørdag den 19. september kl. 10.00 Den Tysk Skole

Lørdag den 26. september kl. 10 for Distriktsskolen

Søndag den 27. september kl. 10 for Friskolen 

EN BØN - i virussens tid

Grøn kirke

Løgumkloster Kirke er nu med i Grøn Kirke, som er et netværk af kirker, menigheder, skoler og organisationer i Danmark, der er registreret som grøn kirke eller grøn kirkelig organisation.

Løgumkloster Kirke er grøn kirke!

En grøn kirke er en kirke, der viser omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø.
Grøn Kirke samler og beskriver de initiativer, der blomstrer i dansk kirkeliv omkring miljø- og klimaudfordringerne. Vi giver også inspiration til, hvordan kirker, menigheder, organisationer, skoler og enkeltpersoner kan sætte klima og miljø på dagsordenen - både i den helt lavpraktiske hverdag og i kirkens liv f.eks. i gudstjenesten.

Læs mere om, hvordan man bliver grøn kirke her.

Plakat Løgumkloser Kirke

IMG 6368

Husk at besøge træet!!

Statistik 2019

Lidt statistik fra Løgumkloster Kirke 2019.

10.345 har deltaget i højmesserne. 8.106 har deltaget i aftensangene. Koncerterne blev besøgt af 4.520, og derudover andre kirkelige handlinger og møder, så vi kommer op på i alt 28.169 besøgene til de kirkelige aktiviteter i Løgumkloster Kirke.
I klingpungen er der indsamlet 45.521,50 kr., og i lysgloben er der lagt 11.181, - kr.
 
Turistantallet har vi ikke statistik på, men der er altid stor interesse for at se Løgumkloster kirke. Kirkens hjemmeside har ligeledes haft godt besøg med ca. 47.000 sidevisninger.
Se tidligere års statistik her!

Bibelmeditation

Den sidste torsdag i hver måned kl. 19.30-20.30
i Kapitelsalen, Løgumkloster Kirke.

I 2020: 30. januar, 27. februar, 26. marts, 30. april, 28. maj, 25. juni, 30. juli,
27. august, 24. september, 29. oktober, 26. november.

Stine Munch, præst ved Vor Frue Kirke, København, skriver om Lectio divina: ”Det betyder guddommelig læsning eller åndelig læsning. Det er en måde at beskæftige sig med Bibelen på, hvor du lytter efter Guds personlige ord til dig. Traditionen stammer tilbage fra det gamle Israel, fra jødernes meditation. De læste teksten højt, gentagende, så de fik Guds ord ind i både krop og forstand. De lyttede ikke blot med de ydre ører, men også på dybere niveauer.

De kristne videreførte denne tradition, og i klostervæsenet kaldes den altså lectio divina. Lectio divina er funderet i den faste tro på, at når vi åbner Bibelen, møder vi den levende Gud. Det er en metode til at søge efter Bibelens ord som en vej til at åbne os selv for Gud og høre hans levende ord til os.”

Meditationerne ledes på skift af udvalgets deltagere:
Karen Hedemann Andresen, LisEmma Søvik og Helle Skaarup.

Aftenens forløb

En Bibeltekst læses fem gange, hver gang med en ny ”indfaldsvinkel”. Efter hver læsning er der nogle minutters stilhed, hvorefter deltagerne kan, hvis de ønsker det, dele med hinanden, hvad teksten har sagt dem. Man diskuterer ikke og kommenterer ikke de andres udsagn. Alle taler fra hjertet og lytter med åbent sind.

Forvent ikke voldsomme åbenbaringer. Hvil i Guds nærvær ved at være stille undervejs og lad tankerne komme og gå. Når aften er omme, så vær med det der er, og undlad kritisk at analysere, om du fik noget ud af det.

1.

Bibelteksten læses højt langsomt to gange. Deltagerne kan følge med i teksten i salmebogen. Første indfaldsvinkel er at mærke teksten. Se den situation for dig, som teksten beskriver: Hvordan ser der ud? Hvordan lugter der? Temperatur? Menneskers følelser og reaktioner? Hvad bliver der egentlig sagt og gjort?

Hvad fanger særligt din opmærksomhed? Vi sidder i stilhed i 5 minutter.

2.

Teksten læses langsomt højt igen. Indfaldsvinklen er nu, hvilken sted i teksten kalder på din opmærksomhed. Måske en sætning. ”Tyg drøv” på sætningen: Smag på ordene, vend og drej dem, mærk dem, tag imod dem med hjertet. Vi sidder i stilhed i 5 minutter.

3.

Teksten læses langsomt højt igen. Spørg dig selv om det udvalgte sted i teksten: Hvad siger det sted mig i forhold til min dagligdag, mine længsler eller mit liv lige nu?

Fordyb dig i det. Stil gerne spørgsmål til Gud, og sid derefter i stilhed, i uanstrengt
væren i 5 minutter.

4.

Til sidst læses teksten højt igen og vi slutter af med takkebøn og Fadervor.

Høstgudstjeneste 2019

Høstgudstjenesten søndag den 6. oktober var en tak for årets høst, og den kendte og børnevenlige salme, ”Nu falmer skoven” blev sunget og endvidere bl.a.
”Vi pløjed og vi så´de”.
Billeder fra dagen!

Efter gudstjenesten var der kirkefrokost med Y’s Mens lækkerier. Indsamlingen i kirken og efterfølgende auktion indbragte samlet kr. 6,562 som ubeskåret går til Folkekirkens Nødhjælp. Tak til frivillige for kurve og gaver fra byens butikker.

 

Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik

Dormitoriet var torsdag den 1. november fyldt til bristepunktet, da ”Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik” blev præsenteret.
Med økonomisk støtte fra Tønderhus Fonden, Lions Club Løgumkloster, Handels & Håndværkerforeningen Løgumkloster og Løgumkloster Refugium har udstillingsudvalget under menighedsrådet arrangeret denne særlige udstilling i Dormitoriet.
Hans Jacob Jacobsen, lokal fotograf, stod for fotografering af by/natur/kirke. Christoffer Møller og Mette Outzen havde i samarbejde sat ord og musik til billederne.
Denne november-aften blev for de fremmødte en rigtig dejlig oplevelse.
Billederne kan købes ved henvendelse til Povl Søndergaard tlf.: 22176240 eller via mail locusdei@gmail.com.

Et par billeder fra aftenen her!

Mette Outzens anekdoter!  og digte!

Prisliste 

Plant Håb i Reformationsåret

I dag var der "Plant et håb i reformationsåret" ved Løgumkloster Kirke. Et arrangement som over 150 børn og voksne deltog i.
Sognepræst Sten Haarløv fortalte i prædiken bl.a. , at en historie fortæller, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. Han skal have svaret ”Så vil jeg plante et æbletræ i dag”.

Her i Løgumkloster plantede vi et dansk egetræ! Samme sort som kirkens inventar. Alle kan nu følge træet og være med til at passe på det.

Kirkens kor sang smukt i kirken og var efterfølgende med til underholdning i slotshaven.

Tak til alle, der deltog og ikke mindst til de Grønne og Blå spejdere for deres arbejdsindsats!

Et par billeder her!

Genåbning af Løgumkloster Kirke

Over 650 gæstede Løgumkloster Kirke i.f.m. Festgudstjenesten og genåbningen. Biskop Elof Westergaard prædikede. Det blev en meget vellykket og begivenhedsrig dag.
Efter gudstjenesten var der kransekage m.m. i Glasgangen og Dormitoriet til alle.
Efterfølgende takkede menighedsrådet og arkitekt Jørgen Overby alle håndværkerne for deres store indsats ved en reception i Refugiets havesal.
Dagen sluttede med koncert  - Johan Sebastian Bach, Johannespassion.
Klik på læs mere, og se billeder fra dagen i Løgumkloster Kirke.

                                     Billeder:   Program fra dagen:

TV Syd + Naboer

Naboer: Kirken i Løgumkloster

Se udgave fra Løgumkloster her!

Europæiske cistercienserklostre

Løgumkloster Kirke er medlem af ”The European Charter of the Cistercian Abbeys and Sites” (”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”).
Forbundet er repræsenteret  i 11 europæiske lande. Det udgør et netværk mellem ca. 180 offentligt tilgængelige lokaliteter med bygninger eller bygningsrester fra fortidens cistercienserklostre.
Følg linket!