Løgumkloster Kirke og Sogn

Referat af Menighedsrådsmøde

Den 25. april 2017 kl. 19
Afbud: Sognepræsten
1.    Orientering fra formand
Der har været god tilslutning (30 deltagere) til Povl Søndergaards fortælling i kirken i forbindelse med Kunstrunden i påsken.
2.    Orientering fra kasserer
Intet
3.    Orientering fra kirkeværge
Det blev besluttet at ansøge provstiet om at omfordele midlerne, så vedligeholdelsen af kulskakter og indkøb af selvkørende katafalk sættes på budgettet i 2018 og i stedet for søges der om at indkøbe en eltruck til kirkegården. Den årlige besigtigelse af ringmuren har været afholdt. Vedligehold gennemføres i forsommeren. Der skal laves et forprojekt vedr. en kommende gennemgribende renovering og fornyelse af dele af ringmuren. Kirkeværgen orienterede om kommende ønsker til budget 2018.
4.    Orientering fra sognepræst
Intet
4 a. Præsentation og godkendelse af dåbsklude
Det blev besluttet, at der fremover af lokale frivillige strikkes dåbsklude til barnedåb i Løgumkloster Kirke.
5.    Dato for det årlige syn 2017
Synet blev fastlagt til 8. september kl. 7.30.
6.    Gennemgang og vedtagelse af menighedsrådets gavepolitik
Gavepolitikken blev godkendt.
7.    Orientering fra udvalg
Kommunikationsudvalg
Visioner for kommunikationsudvalget er vedtaget og rundsendes til menighedsrådets medlemmer.
B/U- Plant et træ d. 9. maj
Arrangementet er omtalt i kirkebladet. Referat fra planlægningsmøde rundsendes til menighedsrådets medlemmer.
Fordeling af sommerkoncerter/Musikudvalg
Opgaver i forbindelse med sommerkoncerter blev fordelt.
Der er kommet 14 nye ”spirer” til spirekoret.
8.    Personaleudvalg
Intet.
9.    Lukket punkt
10.    Evt.

Klosteraften - Koncert i kirken

den 3. maj kl. 19.30
Luther og Bach - ordene og musikken
Johann Sebastian Bach: Clavier-Übung III
Foredragskoncert ved sognepræst Peter Thyssen (Holmens Kirke) og organist Erik Kolind (St. Magleby Kirke)
Bachs store orgelværk fra 1739, Clavier-Übung 3. del, er bygget op over salmemelodierne i den lutherske gudstjeneste. Der vil blive fortalt om værkets baggrund og opbygning – og spillet udvalgte dele fra det monumentale værk, der er blevet betegnet som ”Bachs orgelmesse”.

Plant Håb i Reformationsåret

Plante håb - gudstjeneste for hele familien.
Start i kirken med en kort familiegudstjeneste tirsdag den 9. maj kl. 16.45
Derefter går vi ud til Slotsgade og planter et egetræ.
Efter ”plant håb”- gudstjenesten vil der i Slotshaven kunne købes kartoffelsalat og pølser på træspyd m.m. og juice.

Løgumklosters Grønne og Blå spejdere står for serveringen.

Børn gratis, voksne 25 kr.
Derudover kan der købes Luther-øl.

Overskuddet fra arrangementet går til plantning af træer i bl.a. Cambodja og Myanmar.

En historie fortæller, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. Han skal have svaret ”Så vil jeg plante et æbletræ i dag”.

Her i Løgumkloster planter vi et dansk egetræ! Samme sort som kirkens inventar. Selve træplantningen finder sted i parken ud mod Slotsgade tirsdag den 9. maj kl. 17.15. Børnehaver og skoleklasser er inviteret sammen med byens foreninger. Forinden kl. 16. 45 vil der være en kort børnegudstjeneste, hvorefter man går i samlet trop ud til træet.

Et træ har ud over hele jorden en stærk og umiddelbar symbolkraft og minder os om både rodfæstethed, fællesskab - og håb. Det kan få os til at standse op og se fremad på frugterne og den verden, vi ønsker at give videre til børnene og kommende generationer. Det giver derfor god mening at plante træer, fordi Reformationsjubilæet ikke kun handler om at se 500 år tilbage, men om nutid og det liv, vi lever lige nu og om tro på fremtiden.

Plant håb i verden sker i samarbejde med de landsdækkende organisationer Grøn Kirke, Folkekirkens Nødhjælp og Danmission. Der vil med Plant håb i verden-kampagnen blive mulighed for at give donationer til plantning af træer i bl.a. Cambodja og Myanmar. I begge disse lande er mange mennesker dybt afhængige af skove og træer. Klimaforandringer og kraftige regnskyl bevirker ofte jordskred. Når der plantes træer, er de med til at hindre jordskred, fordi rødderne holder jorden på plads. Samtidig kan træerne give en indkomst ved salg af frugterne og være med til både at give familier livsgrundlag og håb for fremtiden.

Så vel mødt til Plant håb i verden aktionen på plænen ud for Slotsgade den 9. maj kl. 17.15 - eller allerede kl. 16.45 i kirken.

Der vil være underholdning ved kirkens kor i slotshaven.

Ny udstilling i Dormitoriet

Fra den 9. april - 16. juni 2017

Gudrun Pagter er uddannet fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding – nu Designskolen, Kolding, DK – 1975, og siden da har jeg arbejdet med vævninger i form af vægtæpper, samt udført en række udsmykninger til private og offentlige byggerier.

I mine tæpper udtrykker jeg mig i et konkret og geometrisk formsprog. Mine kompositioner optegner et perspektivisk rum, hvori jeg opererer med forskydninger i det visuelle felt. Med få linjer og formelementer arbejder jeg med illusionen om rum og dybde, som også indeholder en ’spænding’ og meditativ ro. Den nye arkitektur er en væsentlig inspirationskilde for mig.

Tæpperne er vævet på skaftevæv, i gobelin- og fladvævsteknik. Kæden er sort hør med indslag af f.eks. blå, grøn, gul og/eller røde hørtråde. Skuddet er indfarvet sisal og hør. Jeg indfarver garnerne således at de sorte farver nuancerer mod blåt, dyb grøn, lilla og/eller dyb sort. Kædens farver anes gennem den vævede flade, og i den flettede kant i top og bund.

www.gudrunpagter.dk
post@gudrunpagter.dk

Fastelavn 2017

Over 150 deltog i fastelavnsgudstjenesten og 50 børn og unge slog traditionen tro katten af tønden i glasgangen.
Og selvfølgelig var der også slikposer, fastelavnsboller og sodavand.

Et par billeder!

Spillemandsmesse

Over 250 deltog i Spillemandsmessen søndag den 22. januar sammen med Spillemandstruppen Jysk på Næsen og Klosterkoret i Løgumkloster Kirke!

Spillemandsmessen er en gudstjeneste, som udelukkende gennemføres med musik og sang i danske spillemandsrytmer.

Messen indeholdt sange og salmer med tekst af Holger Lissner og musik af Ivan Damgaard og Michael Sommer, som begge spiller i Jydsk på Næsen. Messen indeholdt desuden enkelte traditionelle salmer, spillet i spillemandsrytmer.

Et par billeder fra dagen her!

Babysalmesang

Velkommen til babysalmesang - nyt hold starter onsdag 18. januar 2017
Babysalmesang er kirke for de mindste, hvor vi er fælles om at fordybe os i salmernes forunderlige og traditionsrige verden – og i de fineste rammer der kan tænkes, nemlig i vores smukke kirkerum. Her tages alle sanserne i brug, og nærværet mellem baby og mor/far er i højsædet. Man behøves ikke at være kirkevant eller salmekyndig for at deltage.
Babysalmesang er for alle babyer fra ca. 2 måneder op til kravlealderen (typisk omkring 10 til 12 måneder) og mor/far eller måske bedstemor.
Er du i tvivl, om tilbuddet passer til netop dit barn, så ring til os.
Kirkesanger Maj-Britt Uhd mobil 22 45 99 10, Renate Osterholz mobil 21 76 57 03 eller sognepræst Sten Haarløv på telefon 74 74 47 47.
Henvendelse og tilmelding kan ligeledes ske via mail: locusdeibabysalmesang@gmail.com

Babysalmesang finder sted 8 onsdage kl. 10 til 10.45 med efterfølgende fælles let frokost i glasgangen. Det er gratis. Vi starter onsdag 18. januar og sidste gang vil være onsdag 8. marts.
Tilbuddet gælder alle, uanset om de hører til Løgumkloster sogn, den tyske menighed eller kommer udefra. Arrangør er Løgumkloster Menighedsråd.

Læs mere her!

Tumlingegudstjeneste

Kirken laver aftensmad…

I Løgumkloster kirke kan man igen komme til tumlingegudstjeneste to gange i foråret tirsdag den 24. januar og tirsdag den 25. april kl. 17.00.
Et tilbud for alle børnefamilier i Løgumkloster sogn og omegn. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste indrettet for de mindste fra 0-5 år. Her vil vi synge, høre musik og lytte til historier. Kirkens børnekor, som er børn i alderen 6-9 år, synger og danser med os.
Efter en lille halv time er bordet dækket til hyggeligt samvær i kirkens Dormitorium.
Det er igen Y`s Men, som står for middagen. Prisen er 25 kr. for voksne og gratis for børn.
Når børnene har spist, er der mulighed for at de kan lege, mens de voksne fortsætter snakken.
Vi håber meget, at børnefamilier, bedsteforældre, venner og bekendte vil komme og ”slå to fluer med et smæk” - hyggeligt samvær og nem aftensmad.

Tilmelding ønsket på:

locusdei.tilmelding@gmail.com

Plakat!

Luther

For 500 år siden - den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine
berømte 95 teser op på slotsporten i Wittenberg. Det blev begyndelsen
på den reformation, der er grunden til, at folkekirken er en luthersk kirke.


Det bliver fejret med en række arrangementer i 2017. I Tønder provsti fejrer vi
det med en fælles reformationsgudstjeneste på dagen. Og i løbet af året bliver
den vigtigste markering en række katekismusgudstjenester i kirker i Tønder provsti.

Se folder her!

Hellig Tre Kongers Fest

lørdag den 7. og søndag den 8. januar 2017 inviterede Løgumkloster kirke igen borgere over 70 år, som bor i Løgumkloster sogn, til Helligtrekongers fest. 230 deltog over de to aftener med oplevelse i kirken af børnekoret, som i løbet af weekenden havde besøg af Maria Høyer, som til daglig er kirkesanger og korleder i Strøby kirke. Derudover underholdt Løgumkloster Kirkes kirkesanger Maj-Britt Uhd Hansen og organist Dennis Bang Fick på Refugiet med sang og musik. En god weekend for alle deltagere.
Et par bileder her!

Høstgudstjeneste 2016

Børnene fra Løgumklosters børnehaver havde en rigtig hyggelig
formiddag i Løgumkloster Kirke den 7. oktober, hvor vi fejrede børne-høstgudstjeneste.

Høstgudstjenesten søndag den 9. oktober var en solrig dag med mange
deltagere, og ligesom ved tidligere års høstfejringer bar børn, de kommende konfirmander og kirkens børnekor noget af høstens overskud ind under gudstjenesten. Efterfølgende var der en dejlig kirkefrokost,
som Y’s Men, Løgumkloster, stod for.


Se et par billeder fra dagene!

Tønder Kulturuge med temaet lys

Hele ugen vil Løgumkloster kirke være oplyst af et spændende lys-scenarie sponsoreret af ERCO Lighting. Dette firma har stået for hele lyssætningen i forbindelse med Løgumkloster kirkes renovering. Opsætningen af dette lysscenarie sponsoreres af El-centrum og Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening.
Efter koncerten den 1. oktober var der på alle stier fakkeloptog lavet af efterskoleelever fra SINE og unge spejdere fra byen. De bliver efter dette optog inviteret ind i kirken til en spændende orgelkoncert for unge.
Se billeder fra åbningskoncerten og lys på kirken her!

Grundlovsmøde

I LØGUMKLOSTER MED CONNIE HEDEGAARD

Årets grundlovsmøde holdes traditionen tro på Slotsplænen ved Løgumkloster Kirke

I år var vi så heldige, at Connie Hedegaard har sagt ja til at være årets grundlovstaler. Connie Hedegaard er i dag bestyrelsesformand for Danmarks grønne tænketank Concito. Connie Hedegaard er uddannet cand. mag. i historie og litteraturvidenskab, blev valgt til Folketinget for Det Konservative Folkeparti i 1984, i 1990 valgte hun at forlade Folketinget for at arbejde som journalist, bl.a. som chef for Radioavisen på DR, i 2004 blev hun udnævnt til miljøminister og i 2007 klima- og energiminister. Fra 2010 – 2014 var hun EU´s første klimakommissær.

Klosterkoret medvirkede også med udvalgte sange, ligesom der var kaffebord og fællessange.

En helt igennen god dag med strålende solskind!

Arrangør: Borgerforeningen, Refugiet, Handel- og Håndværkerforeningen og Menighedsrådet.

Et par billeder!

Pinsevandring

En kølig, men god pinsevandring fra Vongshøj til Løgumkloster, hvor solen strålede smukt.
Vandringen sluttede med gudstjeneste ved pilgrimsfontænen.

Et par glimt fra dagen!

 

 

120 børn fra Løgumkloster til salmesang i Ribe Domkirke

RAMS har til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og kirke i Ribe Stift. Samarbejdet finder sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende skolelov.
Mantraet er Oplysning - Oplysning - Oplysning!
Den gensidige uafhængighed parterne imellem respekteres.
Hensigten er at give eleverne øgede muligheder for gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte bekendtskab med kirke og kristendom og derved bidrage til elevens grundlag for personlig stillingtagen til sin egen - af kristendommen prægede kultur.

RAMS skal medvirke til at gøre det lettere for den enkelte lærer at gøre brug af kirke, sogn og præster i det lokale skoledistrikt. Tilbuddene fra RAMS omfatter såvel faget kristendomkundskab som andre fag, samt tværfaglig undervisning.

Løgumkloster Kirke er medlem af RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift. Og 120 unge fra Løgumkloster Distriktsskole var den 19. november til salmesang i Ribe Domkirke.
Læs mere om RAMS på www.skolekirke-ribestift.dk og se et par billeder her!

Festgudstjeneste og start på Festugen

Festugen startede med festgudstjeneste søndag den 14. juni kl. 11.00 med biskop Elof Westergaard og sognepræst Sten Haarløv.

Billeder fra dagen!

Efter festgudstjenesten var der middag på Refugiet med takke taler til alle og især fondene; A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden.
Dagen sluttede i kirken med uddrag af Hamlet med orgelmusik, ballet og recitation.

Kingokoret fra Færøerne

”De kunne stjæle vores kirke, men vores tro og vores salmesang kunne de ikke tage fra os”.

Sådan forklarer sangerne i Kingokoret selv, at de stadig synger Kingos oprindelige salmer, som de har lydt fra dengang, danske præster førte dem til Færøerne sammen med Kingos Salmebog. Præsterne døde eller forsvandt, og der var hverken noder eller orgler i de små bygder, så man sang efter hukommelsen fra fædre til sønner. Til gudstjenester, når man begravede en død, drog ud på det farefulde hav eller til fjelds for at røgte får. I Tjørnuvik forsvandt også kirken, for myndighederne besluttede i 1858, at den skulle bæres i småstykker over fjeldet til nabobygden Saksun. I Tjørnuvik fortsatte man så bare med at synge privat til gudstjenester rundt om i hjemmene.

Påskedag var der Påskekoncert i kirken ved Kingokoret. Her blev der fortalt om den særlige færøske sangtradition, hvor Kingo var i centrum. Efter koncerten var der færøsk – dansk kædedans og folkedans på plænen foran Præstehøjskolen anført af Kingokoret og Tønderegnens folkedansere.

Her et par glimt fra dagen!

Genåbning af Løgumkloster Kirke

Over 650 gæstede Løgumkloster Kirke i.f.m. Festgudstjenesten og genåbningen. Biskop Elof Westergaard prædikede. Det blev en meget vellykket og begivenhedsrig dag.
Efter gudstjenesten var der kransekage m.m. i Glasgangen og Dormitoriet til alle.
Efterfølgende takkede menighedsrådet og arkitekt Jørgen Overby alle håndværkerne for deres store indsats ved en reception i Refugiets havesal.
Dagen sluttede med koncert  - Johan Sebastian Bach, Johannespassion.
Klik på læs mere, og se billeder fra dagen i Løgumkloster Kirke.

                                     Billeder:   Program fra dagen:

TV Syd + Naboer

Naboer: Kirken i Løgumkloster

Se udgave fra Løgumkloster her!

Løgumklosterbørn synger i Ribe Domkirke

Hvad er RAMS?

RAMS har til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og kirke i Ribe Stift. Samarbejdet finder sted i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende skolelov.
Mantraet er Oplysning - Oplysning - Oplysning!
Den gensidige uafhængighed parterne imellem respekteres.
Hensigten er at give eleverne øgede muligheder for gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte bekendtskab med kirke og kristendom og derved bidrage til elevens grundlag for personlig stillingtagen til sin egen - af kristendommen prægede kultur.
RAMS skal medvirke til at gøre det lettere for den enkelte lærer at gøre brug af kirke, sogn og præster i det lokale skoledistrikt.
Tilbuddene fra RAMS omfatter såvel faget kristendomkundskab som andre fag, samt tværfaglig undervisning.

140 børn fra Løgumkloster Distriktsskole deltog i dag i RAMS i Løgumkloster Kirkes Dormitorium.
Et par billeder fra dagen!

Tirsdag den 25. november deltager børnene fra Distriktsskolen i RAMS projektet i Ribe Domkirke.
Besøg også Ribe Domkirke

Aftensang i Løgumkloster Kirke

Tidspunktet for aftensangen på hverdagene er efter ønske ændret pr. 1. september til kl. 17. 30.

Læs mere her!

Markedsgudstjeneste

Blev en smuk oplevelse for over 350 fremmødte, med munkeoptog og følge af mange børn udklædt i læredssække.

Billeder

Se plakat her!

Auktion over kirkebænkene

Advokat og Auktionarius Erik Dreyer solgte bænkene fra Løgumkloster Kirke på ca. 40 minutter. Inden han svingede hammeren, gjorde han det klart, at der ikke var nogen reklamationsret.
Højeste bud var kr. 1.700 og laveste kr. 400. Samlet er der blevet solgt bænke på auktionen og på Louritz.com for kr. 31.250.
Vi er tilfredse og ikke mindst glade for, at alle bænkene har fundet nye ejere og håber, at køberne får glæde af dem.
Man kan lave med dem lige, hvad man har lyst til - kun fantasien sætter grænser.
JydskeVestkysten skrev i søndagsudgaven, "Bænkene gik som varmt brød".

Tak til Familien Thams, Ellum for husly.

Et par billeder fra dagen taget af Flemming Andersen, Løgumkloster og Povl Søndergaard

Skulle man stå og mangle en lampe fra Løgumkloster Kirke, så kan der bydes på lauritz.com. Følg de to link: Lamper Lamper

 

Betænkning nr. 1544 ” Folkekirkens styre”

Menighedsrådet har afgivet høringssvar af betænkning nr. 1544 ” Folkekirkens styre”
Betænkning fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken.
Læs høringssvaret her.

Europæiske cistercienserklostre

Løgumkloster Kirke er medlem af ”The European Charter of the Cistercian Abbeys and Sites” (”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”).
Forbundet er repræsenteret  i 11 europæiske lande. Det udgør et netværk mellem ca. 180 offentligt tilgængelige lokaliteter med bygninger eller bygningsrester fra fortidens cistercienserklostre.
Følg linket!