Løgumkloster Kirke og Sogn

Mødedatoer i menighedsrådet

 

Menighedsrådsmøder 2016 / 2017.

Alle nedenstående dage kl. 19.00 i konfirmandstuen, Storegade 7!

Mandag den 12. december 
Tirsdag den 24. januar
Tirsdag den 28. februar
Tirsdag den 21. marts
Tirsdag den 25. april
Tirsdag den 16. maj
Tirsdag den 20. juni
Tirsdag den 22. august
Tirsdag den 12. september
Tirsdag den 24. oktober
Tirsdag den 21. november

 

 

 

Visioner og mål
Løgumkloster Kirkes visioner og mål
Vågetjenesten
Vågetjenesten består af en gruppe frivillige, som gennem deres nærvær ønsker at bidrage til, at mennesker kan få en værdig død.
Besøgsven
Mange kan let komme til at føle sig ensomme og det kan være svært at skabe kontakt til andre...