Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådets visioner og mål for perioden 2017-2018

Menighedsrådets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission: at forkynde Kristus som hele verdens frelser.
Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed, ansvarlighed og fællesskab.
Menighedsrådets mål er endvidere, at Løgumkloster Kirke og Kirkegård, skal være en god arbejdsplads.

Sognets virke udøves på følgende måder:
•    Gudstjeneste
•    Undervisning
•    Diakoni
•    Mission
•    Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:
•    Begravelsesmyndighed
•    Kirkegårdsdrift
•    Forvaltning af kulturarv

Gudstjeneste
Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger
Mål:
Der holdes gudstjeneste under mange forskellige former
Der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke
At musik og sang er en væsentlig del af gudstjenestelivet

Undervisning
Vision: at børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn og gudstjeneste
Mål:
Fortsat udbygning af det gode samarbejde med skolerne og ungdomsorganisationerne
Der tilbydes undervisning for børn og unge
Der tilbydes undervisning for voksne
Der indgår en musikalsk dimension i undervisningen

Diakoni
Vision:  
At støtte og udøve diakonal omsorg til gavn og glæde for alle borgere i Løgumkloster Sogn
i den situation der er deres
Mål:
At informere om og styrke arbejdet med diakoni i form af besøgsvenner, vågekoner og sorggruppe

Mission
Vision: udbredelse af det kristne budskab og i dialog med mennesker, som har en anden livsforståelse
Mål:
Menighedsrådet præsenterer og repræsenterer kristendommen i alle sine aktiviteter på en åben og inviterende måde.

Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag
Vision: at give mennesker i sognet gode kulturoplevelser
Mål: At styrke kirke- og kulturlivet gennem koncerter og foredrag

Begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift og forvaltning af kulturarv
Vision: at alle kan opleve Løgumkloster Kirke og Kirkegård som smukke og fredfyldte steder, og at alle pårørende kan møde hjælp og omsorg på kirkegården og i kirken
Mål:
- Menighedsrådet sørger som arbejdsgiver for, at personalet har forudsætningerne for at løse opgaverne både praktisk og menneskeligt.  

 

 

Menighedsrådets visioner og mål for perioden 2013-2014

I den arbejds-og udvalgsstruktur, der understøtter vision og mål, er de enkelte målsætninger konkretiseret i handlingsplaner.

Menighedsrådets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission: at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed

Menighedsrådets mål er endvidere, at Løgumkloster Kirke og Kirkegård, skal være en god arbejdsplads.

Sognets virke udøves på følgende måder:

Gudstjeneste

Undervisning

Diakoni

Mission

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

Begravelsesmyndighed

Kirkegårdsdrift

Forvaltning af kultur 

Gudstjeneste 

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger 

Mål:

der holdes gudstjeneste under mange forskellige former

der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke

at musik og sang er en væsentlig del af gudstjenestelivet 

Undervisning

 

Vision: at børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn og gudstjeneste 

Mål:

udbygning af det gode samarbejde med skolerne

der tilbydes undervisning for børn og unge

der tilbydes undervisning for voksne

der indgår en musikalsk dimension i undervisningen 

Diakoni 

 

Vision for diakoni  

Mål: 

At støtte og udøve diakonal omsorg til gavn og glæde for alle borgere i Løgumkloster sogn

I den situation der er deres Mission

 

Vision: udbredelse af det kristne budskab og i dialog med mennesker, som har en anden livsforståelse

Mål:

Menighedsrådet præsenterer og repræsenterer kristendommen i alle sine aktiviteter på en åben og inviterende måde. 

 

Begravelsesmyndighed, kirkegård og kulturarv:

Vision: at alle kan opleve Løgumkloster kirke og kirkegård som smukke og fredfyldte steder, og at alle pårørende kan møde hjælp og omsorg på kirkegården og i kirken

Mål:

- Menighedsrådet sørger som arbejdsgiver for, at personalet har forudsætningerne for at løse opgaverne både praktisk og menneskeligt.

Menighedsrådet ved Løgumkloster kirke
Adresser
Hjertestarter
Løgumkloster kirke er en del af hjertestarter Netværket
Aftensang i Løgumkloster Kirke
Kl. 17.30 alle hverdage, onsdage med altergang