Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådet

Elsemarie Dam Jensen

 


Formand:

Elsemarie Dam-Jensen
Markledgade 20
6240 Løgumkloster 
51 21 39 68
elsemariedamjensen@gmail.com

Sikker mail til menighedsrådet:

 Karen Andresen


Næstformand:

Karen Hedemann Andresen
Sølstedgårdvej 5
6240 Løgumkloster
27 19 92 29
karenandresen@bbsyd.dk    

 Kjeld Outzen

 


Kasserer og Kontaktperson:

Kjeld Outzen
Møllegade 7, 1.5
6240 Løgumkloster
22 72 75 54
Kjeldoutzen@gmail.com

 Majbrit Thude


Sekretær: Orlov

Maibritt Ravnborg Thude
Fælledvej 7, Vester Terp
6240 Løgumkloster
22 71 46 91
info@maibritt-thude.dk

 Lis Emma Soevik

 Lis Emma Søvik
Markledgade 25
6240 Løgumkloster
40 24 58 02
emma0394@skoletdr.dk

 Svend Egelund RasmussenSvend Egelund Rasmussen 
Tønder Landevej 35, Ellum
6240 Løgumkloster
20 32 47 39
svend@elses.dk

 Helle Skaarup

 

 

Helle Skaarup
Klostergade 7A
6240 Løgumkloster
26 28 32 90
hs@loegumkloster-refugium.dk

 

 

Kirkeværge: Valgt uden for Menighedsrådet

Jens Søndergaard
Bjerndrupvej 16
6240 Løgumkloster
40 19 41 26
jens@js-byg.dk

 Sten Haarloev

 

 

 

Sognepræst (kbf)

Sten Haarløv
Storegade 7
6240 Løgumkloster
74 74 47 47
steha@km.dk

Sikker mail til Sten Haarløv
(som f.eks. indeholder cpr.nr.)

   

Suppleant: Sekretær

Lene Margård Pedersen
Svinget 9B
6240 Løgumkloster
50 49 60 89
lenemp@bbsyd.dk
 Heine Holmgaard

 Sognepræst
Heine Holmgaard
Kirkegade 27, Bedsted
6240 Løgumkloster
21 77 44 93
heih@km.dk

Sikker mail til Heine Holmgaard
(som f.eks. indeholder cpr.nr.)

 

Poul Skjoelstrup Larsen

 

Personalerepræsentant:

Poul Skjølstrup Larsen Markledgade 13
6240 Løgumkloster
Kirken 74 74 52 40
Mobil 40 68 21 44
skjoelstrup@gmail.com
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udvalg m.m. 

Formand:
Elsemarie Lind Dam-Jensen

Næstformand
Karen Hedemann Andresen

Sekretær:
Maibritt Ravnborg Thude (orlov. I den periode Lene Margård Pedersen)

Kasserer og Kontaktperson:
Kjeld Outzen

Valgudvalg:
Svend Egelund Rasmussen (formand), Kjeld Outzen, Lis Emma Søvik

Stående udvalg:
Svend Egelund Rasmussen (formand), Helle Skaarup, Kjeld Outzen, Karen Hedemann Andresen.

Kirkeværge:
Jens Søndergaard

Bygningssagkyndig:
Anker Ravn Knudsen

Gudstjenesteudvalg:
Sten Haarløv, Poul Skjølstrup Larsen, Dennis Bang Fick, Helle Skaarup, Lis Emma Søvik, Maibritt Ravnborg Thude

Personaleudvalg:
Kjeld Outzen, Else Marie Dam Jensen, Karen Andresen, Svend E. Rasmussen

Børne- og ungeudvalg - ansvarsperson for muleposer/børnehjørne:
Sten Haarløv, Poul Skjølstrup Larsen, Lis Emma Søvik, Maibritt Ravnborg Thude, Svend E. Rasmussen, Maj-Britt Uhd Hansen

Klosteraftenudvalg:
Sten Haarløv, Poul Skjølstrup Larsen, Else Marie Dam Jensen, Karen Andresen

Diakoniudvalg:
Karen Andresen, Lis Emma Søvik, Sten Haarløv, Helle Skaarup

Rep. Holmens bestyrelse:
Lis Emma Søvik
 
Repræsentant til Frederik IX Klokkespils bestyrelse:
Karen Andresen

Koncert- & musikudvalg:
Else Marie Dam Jensen, Poul Skjølstrup Larsen, Sten Haarløv, Dennis Bang Fick, Kjeld Outzen

Kommunikationsudvalg:
Maibritt Ravnborg Thude, Sten Haarløv, Svend E. Rasmussen, Povl Søndergaard

Udstillingsudvalg:
Lis Emma Søvik, Hanne Knudsdatter, Kirtsten Bjerrum Petersen, Povl Søndergaard

Koordinator, kirkekaffe:
Else Marie Dam Jensen

Åndeligt søgende:
Helle Skaarup, Lis Emma Søvik, Karen Andresen

Redaktør af kirkebladet:
Povl Søndergaard locusdei@gmail.com / povl@post8.tele.dk - 22 17 62 40

Webmaster:
Povl Søndergaard locusdei@gmail.com / povl@post8.tele.dk - 22 17 62 40

Personalet ved Løgumkloster Kirke - og sikker mail mulighed
Send sikker mail til sognepræst Sten Haarløv eller sognepræst Heine Holmgaard. Sikker mail til Menighedsrådet - under fanebladet Menighedsrådet
Aftensang i Løgumkloster Kirke
Kl. 17.30 alle hverdage, onsdage med altergang
Visioner og mål
Løgumkloster Kirkes visioner og mål