Løgumkloster Kirke og Sogn

Personalet ved Løgumkloster kirke

 

 

 

 

 Sten Haarloev 1

 Sognepræst (kbf)

Sten Haarløv
Storegade 7
6240 Løgumkloster
74 74 47 47
steha@km.dk

 

Aftensangsassistent:

Helene Oltmann
Ved Dammen 52
6240 Løgumkloster
20 98 54 25

Matthias Alpen

 

Nordschleswigsche Gemeinde Pastor:

Matthias Alpen
Garvergade 14
6240 Løgumkloster
74 74 33 33 
luegumkloster@kirche.dk
www.kirche.dk

 

 

Aftensangsassistent:

Rebekka Bork Johansen
Markledgade 15
6240 Løgumkloster
42 78 62 70

 Poul Skjoelstrup Larsen

 

Organist:

Poul Skjølstrup Larsen
Markledgade 13
6240 Løgumkloster
Mobil: 40 68 21 44
skjoelstrup@gmail.com
locusdei@gmail.com

 

 

 

 

Aftensangsassistent:

 

 Dennis Bang Fick

 

Organist:

Dennis Chr. Bang Fick
Solbakken 1
7000 Fredericia
Mobil: 23 43 31 72
locusdei@gmail.com
organist.mail@gmail.com

Christian Hansen

 

Kirkegårdsleder:

Christian Hansen
Ryttervej 1
6270 Tønder
Tlf. 74 74 52 43
Mobil: 40 84 24 94
lgkl.kirkegaard@gmail.com

 Povl Søndergaard

 

Kirketjener:

Povl Søndergaard
Aaparken 8
6240 Løgumkloster
74 74 47 06 
74 74 52 40
Mobil: 22 17 62 40
locusdei@gmail.com
povl@post8.tele.dk

Frank Fløjborg

 

Kirkegårdsmedhjælper:

Frank Fløjborg
Sønderbyvej 25
6270 Tønder
42 52 12 06

 

 

 

Kirkesanger:

Maj-Britt Uhd Nielsen
Bjerndrupvej
6240 Løgumkloster
22459910
locusdei@gmail.com

På barsel frem til januar 2019.

Vikar: Mahara Jocobsen

 

Leif Andersen

 

 Kirkegårdsmedhjælper:

Lejf Andersen
Adelvadvej 5
6270 Tønder
51 14 30 03

 

 

 

 

Kirkesanger:

Elna Jefsen Wolff
Arnumvej 25
6520 Toftlund
74 83 41 64
locusdei@gmail.com
jefsen1957@hotmail.com

 

 

 BR400

Præstesekretær:

Birgit Rode
Kirkevej 8
6780 Skærbæk
Træffes på kirkekontoret mandag og torsdag kl. 8.30-12.30.
Telefon: 74 75 21 34
i samme tidsrum, eller pr. e-mail: bir@km.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Visioner og mål
Løgumkloster Kirkes visioner og mål
Menighedsrådet ved Løgumkloster kirke
Adresser
Aftensang i Løgumkloster Kirke
Kl. 17.30 alle hverdage, onsdage med altergang