Løgumkloster Kirke og Sogn

Europæiske cistercienserklostre

Løgumkloster Kirke er medlem af ”The European Charter of the CBernhard af Clairvauxistercian Abbeys and Sites” (”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”). Forbundet er repræsenteret  i 11 europæiske lande. Det udgør et netværk mellem ca. 180 offentligt tilgængelige lokaliteter med bygninger eller bygningsrester fra fortidens cistercienserklostre. Medlemmerne ser en fælles interesse i at fremme kendskabet til denne kulturarv gennem oplysningsvirksomhed og turisme. Langt de fleste medlemmer findes i Frankrig og Tyskland. I Danmark er Esrum Kloster og Løgumkloster tilknyttet.
I 1990 godkendte Europarådet, at forbundets lokaliteter tilsammen udgør the ”European Route of cistercian Abbeys” (”Den Europæiske Cistercienserklosterrute”). I alt har Europarådet ca. 30 ruter på sit program ”Cultural Routes of the Council of Europe” (”Europarådets Kulturruter”).

Det Europæiske forbunds hjemmeside er: www.cister.eu

 

Klik på linket og se film

Click on the link and watch movie

Sehen Sie den Film über den Link

                 
                                                                          

Bernhard af Clairvaux

 

For yderligere information:    

Koordinator:
Klosterforum, Løgumkloster Danmark Formand for Klosterforum Konsulent, MBA Kirsten Moesgaard Vestergade 14, 6240 Løgumkloster, Danmark tlf.: 23 73 10 29 mail: kirsten.moesgaard@mail.dk
Projektleder Gertrud Yde Iversen, Museet Holmen: 74 74 55 99 eller 26 18 06 99 Mail: info@museetholmen.dk

Fakta

loegumkloster-refugium.dk    

Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

lkhojskole.dk    

Museet Holmen

 

Levende Kulturarv
Levende Kulturarv - Lebendiges Kulturerbe - A Living Cultural Heritage
Åbningstider - Opening Hours - Öffnungszeiten i Løgumkloster Kirke
Hverdage: kl. 10 - 17.30 søn-og helligdage fra kl. 12-17
Aktuelt
Se mere om de aktuelle udstillinger Dormitoriet og Glasgangen!