Løgumkloster Kirke og Sogn

Aftensang

DER ER AFTENSANG FOR ALLE I LØGUMKLOSTER KIRKE

MANDAG TIL LØRDAG KL. 17.30 - 18
Forløbet er:
Orgelmusik
Salmesang
Bibellæsning - der følger kirkeåret
Om onsdagen er der altergang


Løgumkloster kirke er den eneste kirke i Danmark, der har aftensang året rundt.
Traditionen går tilbage til klostertidens vespersang (vesper= aften).
Aftensange ledes i dag af personer fra byens forskellige foreninger og
institutioner (Lokalrådet, Y´s Mens, Refugiet, Indre Mission/Luthersk Mission og menighedsrådet), undtagen onsdag, hvor der er altergang, som varetages af en præst.
Aftensangen indbyder til at slutte dagen og koble fra en lille halv time efter en ofte travl hverdag, med tid til at reflektere, lytte og synge og bare være i det smukke kirkerum.
Tag børnene med - og gæsterne!

                                                                    Arr.: Løgumkloster menighedsråd.

Werktags um 17.30 gibt es Abendgesang.
Mittwoche mit Abendmahl.

Evening prayers at 5.30 p.m. weekdays.
Wednesdays with Communion.

 

Orglet 1

Aftensangens forløb (med undtagelse af onsdag)

Præludium

1. salme

Læsning og bøn

2. salme

Velsignelse 

Postludium 

 

Onsdag aften med altergang

Præludium

1. salme

Læsning

2. salme

Altergang

3. salme

Kollekt og velsignelse 

Postludium 

 

I adventstiden og fastetiden (fra torsdagen efter fastelavns søndag til tirsdag i den stille uge) med undtagelse af onsdag aften

Præludium

1. salme

Læsning

Interludium

Bøn

2. salme

Velsignelse

Postludium

 

Aftensangens tekster og salmer.

Lørdagsaftensang Menighedsrådet.

 

 

 

Koncerter
Kommende koncerter i Løgumkloster Kirke
Børne og ungdomskoret
Koret ledes af organist Dennis Christoffer Bang Fick.
Visioner og mål
Løgumkloster Kirkes visioner og mål