Løgumkloster Kirke og Sogn

Referat fra Menighedsrådsmødet

Referat fra konstituerende menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd den 12. november 2019 kl. 18.00
Tilstede: Sten Haarløv, Poul Skjølstrup, Svend Rasmussen, Karen Andresen, Helle Skaarup, Elsemarie Dam Jensen, LisEmma Søvik, Kjeld Outzen og Maibritt Thude. Trine Ellemann deltog i punkt 1.

1.    Orientering fra kasserer/Trine Ellemann

Konstituering:
2.    Valg af formand
-    Elsemarie Dam-Jensen blev valgt med 7 stemmer
3.    Valg af næstformand
-    Karen Hedemann Andresen blev valgt med 6 stemmer
-    LisEmma Søvik fik 1 stemme
4.    Valg af kirkeværge
-    Jens Søndergaard blev valgt til kirkeværge
5.    Valg af kasserer
-    Kjeld Outzen blev valgt som kasserer
6.    Valg af kontaktperson
-    Kjeld Outzen blev valgt som kontaktperson
7.    Valg af sekretær
-    Maibritt Ravnborg Thude blev valgt som sekretær
8.    Valg af bygningskyndig
-    Anker Ravn Knudsen blev valgt som bygningssagkyndig
9.    Valg af underskriftsberettiget
-    Elsemarie Dam-Jensen og Kjeld Outzen
Punkter:
1.    Orientering fra kirkeværge
-    3 stk. nye porte er monteret i garagebygningen
-    Udskiftning af tag på frontkvist er afsluttet
2.    Orientering fra formand
Kommende MR-valg
-    Der er indkommet materiale til brug ved det kommende MR-valg
3.    Orientering fra næstformand/kasserer
-    Orientering fra budgetsamråd 22.10.19
4.    Orientering fra sognepræst
-    3. - 4. kl. fra skolerne i Løgumkloster har været inviteret til forberedelse i kirken, med henblik på et salmearrangement i Ribe Domkirke d. 13.11.19
5.    Orientering fra udvalg
•    Visionsudvalg
-    Orientering fra udvalget omkring grundtankerne i det at arbejde med visioner, og køreplanen blev gennemgået
•    Kommunikationsudvalg
•    Børn og unge-udvalg
Minikonfirmander
Musikalsk legestue
•    Diakoniudvalg
6.    Grøn kirke – de sidste tiltag for at blive godkendt
-    Punktet udsættes til næste møde
7.    Abonnement på Kirke.dk?
-    Punktet tages op på næste møde
8.    Personaleudvalg
Kørselsgodtgørelse til vikarer
9.    Lukket punkt
10.    Evt.

Referat: Maibritt Ravnborg Thude