Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådsmøde

Referat af Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd tirsdag den 13. august 2019 kl. 19.

Tilstede: Sten Haarløv, Svend Rasmussen, Poul Skjølstrup, Kjeld Outzen, Karen Andresen, Helle Skaarup, LisEmma Søvik, Else Marie Dam Jensen, og
Maibritt Thude. Jens Søndergaard deltog i de første punkter.


1.    Orientering fra kirkeværge
-    Der er en udfordring med fugt i forbindelse med tag-nedløbet på kirken ved spiret. Skaderne udbedres snarest.
-    Beskrivelse af en mulig lift ved Dronningedøren blev fremlagt
-    Beskrivelse af en elevator ved turistindgangen og op bagved Dormitoriet blev fremlagt. Der arbejdes videre med begge dele.
-    MR vil bede om, at komme med på ”Konsulentrunden” i september.

2.    Orientering fra formand
•    Sikker post bliver installeret på kirkens hjemmeside.
•    Budgetsamråd i provstiet udsat
•    Planlægning af sognemøde d. 25. 9. 2019
•    Maling af konfirmandlokalet er skubbet til 2020
•    Menighedsrådsmøder 2020
•    Der afholdes offentlige valgmøder i forbindelse med valg til Menighedsrådet 2020 (12. maj og 15. september 2020)

3.    Orientering fra kasserer
-    Der udleveres og gennemgås kvartalsrapport

4.    Orientering fra sognepræst
-    Tidligere kirke- og kulturminister Mette Bock bliver taler til Grundlovsmødet 2020
-    Konfirmandforældreaften bliver d. 4. september
-    Orientering fra organist: Der blev drøftet muligheden for, at få flere børn og unge til, at gå til kirkekor.

 
5.    Orientering fra udvalg

6.    Personaleudvalg

7.    Lukket punkt

8.    Evt.

-    Datoer for menighedsrådsmøder i 2020:
Onsdag 15.01., onsdag 05.02., onsdag 18.03., onsdag 15.04., onsdag 13.05., torsdag 11.06., onsdag 12.08., onsdag 09.09., onsdag 07.10., onsdag 11.11.