Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådsmøde

Løgumkloster Menighedsråd den 21. februar 2019 kl. 19.00

1.   Orientering fra formand
•    Referat fra provstiudvalgsmøde 7. 2. 2019
•    Invitation til workshop ”Østeuropæere i sognet” 27. og 28. 2. 2019
•    Kirkegårdskonference 7. 3. Deltagere?
•    Kommende konsulentrunde 22. og 23. 5. 2019
•    Provstesyn 23. 5. 2019
•    Sognemøde i forsamlingshuset 25. 9. 2019 kl. 19.30 er på plads
•    Andre tilbud/arrangementer – check DAP´en
•    Kirkens udvendige belysning – fortsat drøftelse
•    MR´s gavepolitik (hidtil gældende regler udsendes senere)
•    Cisternet

2.   Orientering fra kasserer
•    Generel orientering om økonomi – Trine Ellemann fra det fælles regnskabskontor deltager i mødet
•    Procedure i forb.m. udlæg

3.   Orientering fra kirkeværge

4.   Orientering fra sognepræst
Præsentation af ideer i forbindelse med Genforeningsjubilæet 2020 i Løgumkloster Sogn

5.   Orientering fra udvalg
•    Børn og unge-udvalg
•    Diakoniudvalg
Evaluering af præstegårdsaften 29. 1.
•    Musikudvalg
•    Gudstjenesteudvalg
Drøftelse af gudstjenesteform mm. udskydes til gudstjenesteudvalget er kommet lidt længere
•    Kong Frederik IX´s Klokkespil

6.   Personaleudvalg
Kommende medarbejderdag om psykisk arbejdsmiljø

7.   Lukket punkt

8.   Evt.
På marts mødet drøftes:
Holdning til gratis jordfæstelse jf. orientering fra provstiet på DAP
Visioner og mål for Løgumkloster MR jf. tidligere udsendt notat