Løgumkloster Kirke og Sogn

Hjælp os med at gøre verden klimaklar

Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige
Sogneindsamling søndag den 10. marts 2019.

Der samles ind til mennesker, der er ramt af klimaforandringerne!
Klimaforandringer rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande.
Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark.
Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er således en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.

Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem. Og vi har brug for dig.

Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne.
Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste sag.

Tilmeld dig som indsamler på: Blivindsamler.dk

Du kan også tilmelde dig til indsamlingsleder Sten Haarløv, mail: steha@km.dk eller på telefon: 74744747. Inden den 26. februar kl. 12.00

Pige Med Globus