Løgumkloster Kirke og Sogn

Referat Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøde mandag den 3. december 2018

Afbud: Ingen
1.   Orientering fra formanden
Der er brug for en stor kalender i konfirmandstuen, som skal bruges af alle dem, som benytter konfirmandstuen, så der undgås dobbelt-booking.
Der vil blive udarbejdet en frivilligliste
Der vil blive en opfølgning på en arbejdsmiljødag til foråret.
Visioner for menighedsrådet skal udarbejdes i starten af det nye år.
Et tema skal tages op på alle MR møder

2.   Orientering fra kasserer

3.   Orientering om kirkeværge
Jens Søndergaard er blevet foreslået, og blev valgt som kirkeværge

4.   Orientering fra sognepræsten
Brochurer omkring Løgumkloster kirke er nu også skrevet på fransk

5.   Orientering om, diskussion af og nedsættelse af udvalg

Gudstjenesteudvalg: Steen Haarløv, Poul Skjølstrup Larsen, Dennis Bang Fick, Helle Skaarup, Lis Emma Søvik, Maibritt Ravnborg Thude
Personaleudvalg: Kjeld Outzen, Else Marie Dam Jensen, Karen Andresen, Svend E. Rasmussen
Børne- ungeudvalget: Steen Haarløv, Poul Skjølstrup Larsen, Lis Emma Søvik, Maibritt Ravnborg Thude, Svend E. Rasmussen
Klosteraftenudvalg: Steen Haarløv, Poul Skjølstrup Larsen, Else Marie Dam Jensen, Karen Andresen
Diakoniudvalg: Karen Andresen, Lis Emma Søvik, Steen Haarløv, Helle Skaarup,
Rep.  i Holmens Bestyrelse: Lis Emma Søvik
Rep. i Fr. IX Klokkespil: Karen Andresen
Koncert – og musikudvalg: Else Marie Dam Jensen, Poul Skjølstrup Larsen, Steen Haarløv, Dennis Bang Fick, Kjeld Outzen
Kommunikationsudvalg: Steen Haarløv, Povl Søndergaard, Svend E. Rasmussen, Maibritt Ravnborg Thude
Udstillingsudvalg: Lis Emma Søvik, Hanne Knudsdatter, Povl Søndergaard
Koordinator, kirkekaffe: Else Marie Dam Jensen
Redaktør, kirkeblad: Povl Søndergaard
Webmaster: Povl Søndergaard
Åndeligt søgende: Helle Skaarup, Lis Emma Søvik, Karen Andresen, Lone Duus

6.   Gennemgang af vedtægter
Arbejdet med gennemgang af vedtægter blev påbegyndt

7.    Lukket punkt

8.   Eventuelt
Menighedsrådet planlægger at mødes med personalet ved kirken snarest muligt