Løgumkloster Kirke og Sogn

Referat af Menighedsrådsmøde

tirsdag den 5. december 2017.

Dagsorden
1. Orientering fra formand
Der har været en henvendelse vedr. bevarelse af efeuplanten ved kirkegårdsporten. Iflg. den byggesagkyndige, kirkeværgen og kirkegårdslederen er der desværre ikke andre muligheder end at fjerne planten, murværket trænger voldsomt til ommuring. Derfor må menighedsrådet fastholde beslutningen om at fjerne planten.
2. Orientering fra kasserer
Der er god balance i kirkens regnskab ved slutningen af året
3. Orientering fra kirkeværge
De nye kirkegårdstakster blev gennemgået.
4. Orientering fra sognepræsten
Der har været besøg af 90 asylanter fra Åløkkecentret i Løgumkloster Kirke i forbindelse med projektet ”Nye naboer. Haderslev Stift”.
Der har været afholdt en adventsgudstjeneste i Løgumkloster Kirke for beboerne på Lindevang. Fremadrettet skal samarbejdet med Klosterparken også tages op igen.
Det kommende års minikonfirmandforløb starter den 30. januar. Medvirkende er kirkens medarbejdere, desuden deltager to pædagoger fra Distriktsskolen, Berit Bork Johannsen og Lene Thorup.
5. Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg
Der er sendt indbydelser ud til Helligtrekongersfest.
Der har været afholdt et samarbejdsmøde i Agerskov mellem Tønder Kommune, kommunens institutioner og foreninger samt menighedsrådene i Tønder Provsti. Man holdt en ”samarbejdsbørs”, hvor deltagerne kunne komme med ønsker. Lindevang vil gerne have en kort andagt på plejehjemmet en gang om måneden. Lone Duus og sognepræsten arbejder videre med form og indhold.
Ian Ørtenblad foreslog ved samme møde, at man til næste år tager arbejdet med børnefamilier op som et indsatsområde.
6. Opfølgning 1. 12. 2017 af etårssyn 8. 11. 2016 i forbindelse med kirkens renovering v. kirketjener, kirkeværge og  MR-formand
Der blev vedtaget at kantbrætterne nu har sat sig så meget, at de bør skiftes til foråret april/maj 2018.
Lydanlægget fungerer nu for det meste godt, men indimellem opleves der fortsat problemer.
Lydniveauet afhænger også af, hvor mange der er i kirke, så  kirketjenere og aftensangsassistenter skal være opmærksomme på, hvordan det hele lyder.
Problemerne med centralstøvsugeren er udbedret, og støvsugeren fungerer nu.
Varmeanlægget i kirketjenerens kontor har fået en selvstændig termostat.
I 2018 udføres afrensning (glasblæsning) og elektro-/pulverlakering af salmenumrene.
Det digitale kamera til brug for organisterne er uden beregning erstattet med et analogt kamera fra Oticon.
Mht. lysene i bænkene prøver kirketjeneren at skaffe lys med en flamme, der har en varmere farve.
7. Opfølgning vedr.  temaet ”Børn i kirken”
I foråret arrangeres et sognemøde om salmesang og gudstjeneste for demensramte og dagen efter et kursus om børn, musik og kirke for kirkens medarbejdere og MR-medlemmer med sangpædagogen Anne-Mette Riis.
8. Personaleudvalg
9. Lukket punkt
10 Evt.