Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådsmøde

Referat af Menighedsrådsmøde den 16. maj 2017 kl. 17.00
1. Budget 2018
Budgettet blev gennemgået. Det bliver fremsendt til provstiet senest den 15. juni 2017 og godkendt på menighedsrådsmødet den 20. juni.

 

Ordinært møde den 16. maj kl. 19
1. Orientering fra formand
Der er sognemøde den 27. september, hvor menighedsrådsmedlemmerne alle deltager aktivt. 
2. Orientering fra kassereren
Kvartalsrapport blev gennemgået og underskrevet.
3. Orientering fra kirkeværgen
Den årlige rapport vedr. ringmurens status blev omtalt. De arbejder, der i den forbindelse skal igangsættes i 2017, er aftalt.
4. Orientering fra sognepræsten
Kirkesangbogen præsenteres på en højskolesangaften i Kapitelsalen i efteråret 2017.
Der tages initiativ til at genoplive institutionsledermøderne.
Den 14. november vises filmen ”Frantz” i Den gamle Biograf, hvor menighedsrådet er medarrangør.
Løgumkloster kirkes rolle som vejkirke søges markeret ved indkørslen fra Slotsgade.
5. Den digitale arbejdsplads. Menighedsrådets fremtidige struktur og arbejde med DAP
Formanden orienterede, og arbejdet med implementeringen af DAP fortsætter.
6. Placering af hjertestarter
Refugiet, FUV og Løgumkloster Kirke har en hjertestarter i fællesskab. Lige nu sidder den i refugiets forhal. Der arbejdes på, at hjertestarteren placeres uden for. 
7. Udvalg
• Diakoni/sorggruppe
Der har været vennetræf med besøg fra Sognets dagligstue i Tønder.
Der er Lindevangtræf den 18. maj.
Tønder Kommune har forespurgt, om menighedsrådet kan hjælpe med støttepersoner til demente. Menighedsrådet vil gerne starte projektet op.
Sorggruppen begynder sit arbejde i juni.
• Børn og unge-udvalg
Plant et træ-arrangementet var en rigtig god begivenhed.
Fremadrettet bliver spejdergrupperne og minikonfirmanderne inviteret til at medvirke med indslag i gudstjenesterne for børn.
Der er brug for frivillige, praktiske hjælpere til at støtte arbejdet med børn.
• Kirke- og kirkegårdsudvalg
8. Personaleudvalg
9. Evt.
10. Lukket punkt