Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådsmøde

tirsdag den 21. november 2017 kl.19.00.
Konstituering ifølge Menighedsrådsloven for den etårige funktionsperioede for formand, næstformand og enkeltmandsposter.

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand
3. Valg af kirkeværge
4. Valg af kasserer
5. Valg af kontaktperson
6. Valg af sekretær
7. Valg af bygningskyndig
8. Valg af underskriftsberettiget

Menighedsrådsmøde.
Dagsorden.
1. Orientering fra formand
2. Orientering fra kasserer
•    Kvartalsrapport
•    Godkendelse af budget 2018
3. Orientering fra kirkeværge
4. Orientering fra sognepræsten
5. Orientering fra udvalg
6. Fastlæggelse af mødedatoer i nyt kirkeår ( husk kalender)
7. Personaleudvalg
8. Lukket punkt
9. Evt.


Gudstjeneste for børn den 21. november kl.16.45

Et tilbud for alle børnefamilier i Løgumkloster sogn og omegn. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste indrettet for børn. Her vil vi synge, høre musik og lytte til historier.

Efter en lille halv time er bordet dækket til hyggeligt samvær i kirkens Glasgang.
Det er igen Y's Men's, som står for middagen. Prisen er 25 kr. for voksne og gratis for børn.

Plakat!

Ny udstilling i Dormitoriet

Det poetiske drama og vadehavets foranderlighed
1. november - 31. december 2017
Lars Bollerslev, Østerfenner 7, Øster Vedsted, 6760 Ribe

Læs mere her!

Foredrag v. Lars Bollerslev i Dormitoriet
tirsdag den 28. november kl. 19.00

Musikalsk fredagshygge

Nyt tiltag for 3. klasser i Tønder provsti.
Nu bliver der mulighed for musikalsk fredagshygge i Løgumkloster Kirke fra uge 43 og indtil jul.
Hver fredag mødes vi kl. 15.30 i munkenes gamle sovesal. Her vil vi lave sanglege, høre historier, lytte til musik, spise kiks og meget mere.
Det kræver ingen særlige forudsætninger for at deltage og forældre er meget velkomne til at være med. Et par gange i løbet af sæsonen vil vi lave en kort optræden for alle bedsteforældre, forældre, søskende og venner. Hvis vi bliver rigtig gode vil vi optræde i kirken ved den første gudstjeneste juleaften.
Musikalsk fredagshygge er gratis og åbent for alle der går i 3. klasse i hele Tønder området. – Vi starter fredag den 27. oktober, men man er også velkommen i ugen efter.
Der er ikke obligatorisk tilmelding; send dog gerne en mail til - locusdei.kor@gmail.com - hvis du allerede ved, du vil være med.  Vi opfordrer forældre til at deltage den første gang.

Spørgsmål rettes til Dennis Bang Fick, 23433172 eller Poul Skjølstrup Larsen, 40682144 - eller på mail locusdei.kor@gmail.com


Høstgudstjeneste

Høstgudstjenesterne fredag den 29. september for dagplejerne og børnehaverne og søndag den 1. oktober var hyggelige dage for alle aldre.

Høstgudstjenesten er en tak for årets høst, og indsamlingen i kirken og den efterfølgende auktion over de mange høstgaver indbragte over 6.000 kr. Pengene går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp. Tak igen til Y’s Men, Løgumkloster, der står for den flotte buffet med hjemmelavede lækkerier i forbindelse med kirkefrokosten, og også et stor Tak for sponsorgaverne fra byens butikker.

Et par billeder fra dagene i Løgumkloster Kirke!

 

Grundlovsmøde 2017

I år havde vi besøg af den forhenværende danske overborgmester i Flensborg, Simon Faber. Han gennemgik den danske Grundlovs historie med henvisninger til andre landes grundlove. Et spændende foredrag med oplysninger, som kunne få et smil frem på læben på de små 100 som var tilstede.
Klosterkoret medvirkede med udvalgte sange, og der var kaffebord og fællessange.
En helt igennem god dag med strålende solskin!
Et par billeder her!

Pinse vandring 2017

En meget meget smuk morgen, hvor 35 morgenfriske var stået tidligt op. Solen var der i sin storhed, og alle fik en rigtig god oplevelse med morgenvandring til Nørre Løgum Kirke, hvor der traditionen tro blev holdt morgenandagt.
Derefter gik turen til Løgumkloster Kirke, hvor der var en halvt hundrede til Pinsemorgen gudstjeneste i det fri.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 21. maj 2018!

Se et par billeder her!

 

Se også Jydske Vestkystens stemningsfulde omtale på deres Facebook profil

 

Jubilæums koncert

450 gæster fik en uforglemmelig aften i Løgumkloster Kirke med sangeren Stig Rossen. Koncerten var en kulmination over flere aktiviteter der foregik i løbet af maj måned i anledning af jubilæet. Lions Løgumkloster oplyser endvidere, at et eventuel overskud fra koncerten, i lighed med alle andre aktiviteters overskud, efterfølgende vil blive brugt til velgørende formål i lokalområdet.
Et par billeder!

Plant Håb i Reformationsåret

I dag var der "Plant et håb i reformationsåret" ved Løgumkloster Kirke. Et arrangement som over 150 børn og voksne deltog i.
Sognepræst Sten Haarløv fortalte i prædiken bl.a. , at en historie fortæller, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. Han skal have svaret ”Så vil jeg plante et æbletræ i dag”.

Her i Løgumkloster plantede vi et dansk egetræ! Samme sort som kirkens inventar. Alle kan nu følge træet og være med til at passe på det.

Kirkens kor sang smukt i kirken og var efterfølgende med til underholdning i slotshaven.

Tak til alle, der deltog og ikke mindst til de Grønne og Blå spejdere for deres arbejdsindsats!

Et par billeder her!

Fastelavn 2017

Over 150 deltog i fastelavnsgudstjenesten og 50 børn og unge slog traditionen tro katten af tønden i glasgangen.
Og selvfølgelig var der også slikposer, fastelavnsboller og sodavand.

Et par billeder!

Spillemandsmesse

Over 250 deltog i Spillemandsmessen søndag den 22. januar sammen med Spillemandstruppen Jysk på Næsen og Klosterkoret i Løgumkloster Kirke!

Spillemandsmessen er en gudstjeneste, som udelukkende gennemføres med musik og sang i danske spillemandsrytmer.

Messen indeholdt sange og salmer med tekst af Holger Lissner og musik af Ivan Damgaard og Michael Sommer, som begge spiller i Jydsk på Næsen. Messen indeholdt desuden enkelte traditionelle salmer, spillet i spillemandsrytmer.

Et par billeder fra dagen her!

Babysalmesang

Velkommen til babysalmesang - nyt hold starter onsdag 18. januar 2017
Babysalmesang er kirke for de mindste, hvor vi er fælles om at fordybe os i salmernes forunderlige og traditionsrige verden – og i de fineste rammer der kan tænkes, nemlig i vores smukke kirkerum. Her tages alle sanserne i brug, og nærværet mellem baby og mor/far er i højsædet. Man behøves ikke at være kirkevant eller salmekyndig for at deltage.
Babysalmesang er for alle babyer fra ca. 2 måneder op til kravlealderen (typisk omkring 10 til 12 måneder) og mor/far eller måske bedstemor.
Er du i tvivl, om tilbuddet passer til netop dit barn, så ring til os.
Kirkesanger Maj-Britt Uhd mobil 22 45 99 10, Renate Osterholz mobil 21 76 57 03 eller sognepræst Sten Haarløv på telefon 74 74 47 47.
Henvendelse og tilmelding kan ligeledes ske via mail: locusdeibabysalmesang@gmail.com

Babysalmesang finder sted 8 onsdage kl. 10 til 10.45 med efterfølgende fælles let frokost i glasgangen. Det er gratis. Vi starter onsdag 18. januar og sidste gang vil være onsdag 8. marts.
Tilbuddet gælder alle, uanset om de hører til Løgumkloster sogn, den tyske menighed eller kommer udefra. Arrangør er Løgumkloster Menighedsråd.

Læs mere her!

Tumlingegudstjeneste

Kirken laver aftensmad…

I Løgumkloster kirke kan man igen komme til tumlingegudstjeneste to gange i foråret tirsdag den 24. januar og tirsdag den 25. april kl. 17.00.
Et tilbud for alle børnefamilier i Løgumkloster sogn og omegn. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste indrettet for de mindste fra 0-5 år. Her vil vi synge, høre musik og lytte til historier. Kirkens børnekor, som er børn i alderen 6-9 år, synger og danser med os.
Efter en lille halv time er bordet dækket til hyggeligt samvær i kirkens Dormitorium.
Det er igen Y`s Men, som står for middagen. Prisen er 25 kr. for voksne og gratis for børn.
Når børnene har spist, er der mulighed for at de kan lege, mens de voksne fortsætter snakken.
Vi håber meget, at børnefamilier, bedsteforældre, venner og bekendte vil komme og ”slå to fluer med et smæk” - hyggeligt samvær og nem aftensmad.

Tilmelding ønsket på:

locusdei.tilmelding@gmail.com

Plakat!

Luther

For 500 år siden - den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine
berømte 95 teser op på slotsporten i Wittenberg. Det blev begyndelsen
på den reformation, der er grunden til, at folkekirken er en luthersk kirke.


Det bliver fejret med en række arrangementer i 2017. I Tønder provsti fejrer vi
det med en fælles reformationsgudstjeneste på dagen. Og i løbet af året bliver
den vigtigste markering en række katekismusgudstjenester i kirker i Tønder provsti.

Se folder her!

Hellig Tre Kongers Fest

lørdag den 7. og søndag den 8. januar 2017 inviterede Løgumkloster kirke igen borgere over 70 år, som bor i Løgumkloster sogn, til Helligtrekongers fest. 230 deltog over de to aftener med oplevelse i kirken af børnekoret, som i løbet af weekenden havde besøg af Maria Høyer, som til daglig er kirkesanger og korleder i Strøby kirke. Derudover underholdt Løgumkloster Kirkes kirkesanger Maj-Britt Uhd Hansen og organist Dennis Bang Fick på Refugiet med sang og musik. En god weekend for alle deltagere.
Et par bileder her!

Høstgudstjeneste 2016

Børnene fra Løgumklosters børnehaver havde en rigtig hyggelig
formiddag i Løgumkloster Kirke den 7. oktober, hvor vi fejrede børne-høstgudstjeneste.

Høstgudstjenesten søndag den 9. oktober var en solrig dag med mange
deltagere, og ligesom ved tidligere års høstfejringer bar børn, de kommende konfirmander og kirkens børnekor noget af høstens overskud ind under gudstjenesten. Efterfølgende var der en dejlig kirkefrokost, som Y’s Men, Løgumkloster, ståd for.


Se et par billeder fra dagene!

Tønder Kulturuge med temaet lys

Hele ugen vil Løgumkloster kirke være oplyst af et spændende lys-scenarie sponsoreret af ERCO Lighting. Dette firma har stået for hele lyssætningen i forbindelse med Løgumkloster kirkes renovering. Opsætningen af dette lysscenarie sponsoreres af El-centrum og Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening.
Efter koncerten den 1. oktober var der på alle stier fakkeloptog lavet af efterskoleelever fra SINE og unge spejdere fra byen. De bliver efter dette optog inviteret ind i kirken til en spændende orgelkoncert for unge.
Se billeder fra åbningskoncerten og lys på kirken her!

120 børn fra Løgumkloster til salmesang i Ribe Domkirke

RAMS har til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og kirke i Ribe Stift. Samarbejdet finder sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende skolelov.
Mantraet er Oplysning - Oplysning - Oplysning!
Den gensidige uafhængighed parterne imellem respekteres.
Hensigten er at give eleverne øgede muligheder for gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte bekendtskab med kirke og kristendom og derved bidrage til elevens grundlag for personlig stillingtagen til sin egen - af kristendommen prægede kultur.

RAMS skal medvirke til at gøre det lettere for den enkelte lærer at gøre brug af kirke, sogn og præster i det lokale skoledistrikt. Tilbuddene fra RAMS omfatter såvel faget kristendomkundskab som andre fag, samt tværfaglig undervisning.

Løgumkloster Kirke er medlem af RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift. Og 120 unge fra Løgumkloster Distriktsskole var den 19. november til salmesang i Ribe Domkirke.
Læs mere om RAMS på www.skolekirke-ribestift.dk og se et par billeder her!

Festgudstjeneste og start på Festugen

Festugen startede med festgudstjeneste søndag den 14. juni kl. 11.00 med biskop Elof Westergaard og sognepræst Sten Haarløv.

Billeder fra dagen!

Efter festgudstjenesten var der middag på Refugiet med takke taler til alle og især fondene; A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden.
Dagen sluttede i kirken med uddrag af Hamlet med orgelmusik, ballet og recitation.

Kingokoret fra Færøerne

”De kunne stjæle vores kirke, men vores tro og vores salmesang kunne de ikke tage fra os”.

Sådan forklarer sangerne i Kingokoret selv, at de stadig synger Kingos oprindelige salmer, som de har lydt fra dengang, danske præster førte dem til Færøerne sammen med Kingos Salmebog. Præsterne døde eller forsvandt, og der var hverken noder eller orgler i de små bygder, så man sang efter hukommelsen fra fædre til sønner. Til gudstjenester, når man begravede en død, drog ud på det farefulde hav eller til fjelds for at røgte får. I Tjørnuvik forsvandt også kirken, for myndighederne besluttede i 1858, at den skulle bæres i småstykker over fjeldet til nabobygden Saksun. I Tjørnuvik fortsatte man så bare med at synge privat til gudstjenester rundt om i hjemmene.

Påskedag var der Påskekoncert i kirken ved Kingokoret. Her blev der fortalt om den særlige færøske sangtradition, hvor Kingo var i centrum. Efter koncerten var der færøsk – dansk kædedans og folkedans på plænen foran Præstehøjskolen anført af Kingokoret og Tønderegnens folkedansere.

Her et par glimt fra dagen!

Genåbning af Løgumkloster Kirke

Over 650 gæstede Løgumkloster Kirke i.f.m. Festgudstjenesten og genåbningen. Biskop Elof Westergaard prædikede. Det blev en meget vellykket og begivenhedsrig dag.
Efter gudstjenesten var der kransekage m.m. i Glasgangen og Dormitoriet til alle.
Efterfølgende takkede menighedsrådet og arkitekt Jørgen Overby alle håndværkerne for deres store indsats ved en reception i Refugiets havesal.
Dagen sluttede med koncert  - Johan Sebastian Bach, Johannespassion.
Klik på læs mere, og se billeder fra dagen i Løgumkloster Kirke.

                                     Billeder:   Program fra dagen:

TV Syd + Naboer

Naboer: Kirken i Løgumkloster

Se udgave fra Løgumkloster her!

Løgumklosterbørn synger i Ribe Domkirke

Hvad er RAMS?

RAMS har til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og kirke i Ribe Stift. Samarbejdet finder sted i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende skolelov.
Mantraet er Oplysning - Oplysning - Oplysning!
Den gensidige uafhængighed parterne imellem respekteres.
Hensigten er at give eleverne øgede muligheder for gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte bekendtskab med kirke og kristendom og derved bidrage til elevens grundlag for personlig stillingtagen til sin egen - af kristendommen prægede kultur.
RAMS skal medvirke til at gøre det lettere for den enkelte lærer at gøre brug af kirke, sogn og præster i det lokale skoledistrikt.
Tilbuddene fra RAMS omfatter såvel faget kristendomkundskab som andre fag, samt tværfaglig undervisning.

140 børn fra Løgumkloster Distriktsskole deltog i dag i RAMS i Løgumkloster Kirkes Dormitorium.
Et par billeder fra dagen!

Tirsdag den 25. november deltager børnene fra Distriktsskolen i RAMS projektet i Ribe Domkirke.
Besøg også Ribe Domkirke

Aftensang i Løgumkloster Kirke

Tidspunktet for aftensangen på hverdagene er efter ønske ændret pr. 1. september til kl. 17. 30.

Læs mere her!

Markedsgudstjeneste

Blev en smuk oplevelse for over 350 fremmødte, med munkeoptog og følge af mange børn udklædt i læredssække.

Billeder

Se plakat her!

Auktion over kirkebænkene

Advokat og Auktionarius Erik Dreyer solgte bænkene fra Løgumkloster Kirke på ca. 40 minutter. Inden han svingede hammeren, gjorde han det klart, at der ikke var nogen reklamationsret.
Højeste bud var kr. 1.700 og laveste kr. 400. Samlet er der blevet solgt bænke på auktionen og på Louritz.com for kr. 31.250.
Vi er tilfredse og ikke mindst glade for, at alle bænkene har fundet nye ejere og håber, at køberne får glæde af dem.
Man kan lave med dem lige, hvad man har lyst til - kun fantasien sætter grænser.
JydskeVestkysten skrev i søndagsudgaven, "Bænkene gik som varmt brød".

Tak til Familien Thams, Ellum for husly.

Et par billeder fra dagen taget af Flemming Andersen, Løgumkloster og Povl Søndergaard

Skulle man stå og mangle en lampe fra Løgumkloster Kirke, så kan der bydes på lauritz.com. Følg de to link: Lamper Lamper

 

Betænkning nr. 1544 ” Folkekirkens styre”

Menighedsrådet har afgivet høringssvar af betænkning nr. 1544 ” Folkekirkens styre”
Betænkning fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken.
Læs høringssvaret her.

Europæiske cistercienserklostre

Løgumkloster Kirke er medlem af ”The European Charter of the Cistercian Abbeys and Sites” (”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”).
Forbundet er repræsenteret  i 11 europæiske lande. Det udgør et netværk mellem ca. 180 offentligt tilgængelige lokaliteter med bygninger eller bygningsrester fra fortidens cistercienserklostre.
Følg linket!