Løgumkloster Kirke og Sogn

Højmesse v. Jørgen Demant

20/09 2020 kl. 10:30

15. søndag efter trinitatis.

15Jesus In The House Of Martha And Mary Adriaen Van Utrecht Erasmus Quellinus Ii

Salmer:
411
13
331
------
41
52

Prædikentekst:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«

Lukasevangeliet 10,38-42

Indsamling: Folkekirkens mellemkirkelige Råd