Løgumkloster Kirke og Sogn

Højmesse v. Heine Holmgaard

09/08 2020 kl. 10:30

9. søndag efter trinitatis.

 9Widow And Judge

Salmer: 

743 Nu rinder solen op

308 Helligånd, vor sorg du slukke

398 Dybe, stille

 

274 Rejs op dit hoved, al kristenhed

438 Hellig, Hellig, Hellig er Herren

439 O du Guds Lam! med korsets skam

512 Hvo vil mig anklage

Prædikentekst:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde: »I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig til min ret over for min modpart! Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv: Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet.« Og Herren sagde: »Hør, hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«

Lukasevangeliet 18,1-8

Indsamling: Y's Men Region Danmark