Løgumkloster Kirke og Sogn

Højmesse v. Sten Haarløv

07/06 2020 kl. 10:30

Trinitatis søndag"Jesus Discourses with His Disciples" - James Tissot

Kirkekaffe

Salmer:

Prædikentekst:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Matthæusevangeliet 28,16-20

Indsamling: Løgumkloster sogns menighedspleje