Løgumkloster Kirke og Sogn

Klosteraften - AFLYST

06/05 2020 kl. 19:30

v. Benny Grey Schuster
Om påskelatteren

Må man le i kirken? Spørgsmålet er mindst lige så gammelt som en længst glemt sydtysk tradition for at bringe menigheden til højlydt latter påskemorgen. I 1518 udkom et skrift af Basels senere reformator, Johannes Oecolampadius, hvori fænomenet påskelatter for første gang beskrives - og kraftigt kritiseres.

Med udgangspunkt i det gamle skrift giver foredraget en kulturhistorisk fremstilling af påskelatteren som en kirkelig praksis i senmiddelalderen
med fokus navnlig på fænomenets eftervirkning i de følgende århundreder, hvor katolikker og protestanter stredes voldsomt om dens legitimitet.
Skænderiet om påskelatteren vil endvidere blive indsat i en generel overvejelse om latterens rolle i kirke og samfund, i teologi og filosofi, hvor det forsøges påvist, hvordan den almene vurdering af latteren har ændret sig radikalt over forbløffende kort tid. Fra en nærmest ubrudt tradition for mistanke og forbud nyder latteren nu så stor anseelse, at den i teologien er gået fra at være fordømt som djævelsk til at blive lovprist som himmelsk.
Foredraget vil blive ledsaget af billeder.


Forside