Løgumkloster Kirke og Sogn

Filmaften

26/02 2020 kl. 19:30

Fem forbandede år

Instr.: Anders Refn

En vinter lang og mørk og hårdDe Forbandede
på fem forbandede år
har knuget landet i sin favn
med kulde og sult og savn,
og der gik slid på skoven, skår på skår
og der gik råddenskab i svage træer.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som een
og gør Danmark frit.

… Sådan skrev forfatteren og digteren Sven Møller Kristensen for snart 75 år siden, i året for Danmarks befrielse. Den tyske besættelse af Danmark havde ganske rigtigt være en forbandet, udfordrende og hård tid for de fleste, selv om Danmark slap lettere gennem de fem år end de fleste andre lande i Europa. De fem år stillede landets befolkning over for adskillige etiske dilemmaer lige fra den tidlige morgen 9. april 1940, hvor kongen og regeringen måtte foretage et hurtigt valg mellem en håbløs, men måske ærefuld kamp til det sidste (som ved slaget på Dybbøl i 1864) eller acceptere en aftale, hvor landet fortsatte som hidtil, men nu i samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Det sidste blev tilfældet, men som tiden gik, blev det tydeligt, at det havde sin pris. Hvor langt skulle man gå for at have fred og mad på bordet? Det spørgsmål delte - og splittede - mange familier.

Filmen giver et eksempel på problematikken: Karl Skov har arbejdet sig op til et liv på toppen. Han ejer en stor virksomhed, en elektronikfabrik, og bor nu på Strandvejen nord for København med kone og fem børn. Han står nu i et etisk dilemma. Fabrikken har mulighed for at tjene gode penge på at producere til det tyske marked. Alternativet kan være tab af fabrik, ejendom og luksustilværelse. Han vælger - ligesom en ikke helt lille del af befolkningen - den første mulighed, også for sin families skyld, men netop denne beslutning kommer til at splitte familien.

Besættelsestiden er fortid nu, men de etiske dilemmaer er de samme den dag i dag, både på det private og det politiske plan. Før vi dømmer fortidens mennesker for de valg, de traf, kunne vi passende spørge os selv: hvor langt vil vi selv gå, og hvor meget vi vil ofre af frihed, ære og selvrespekt for at opnå fred, rigdom og sikkerhed.

Finn Rosenberg