Løgumkloster Kirke og Sogn

Højmesse v. Sten Haarløv

25/08 2019 kl. 10:30

10. søndag efter trinitatis Expulsion of the Moneychangers from the Temple - Luca Giordano

Salmer:
745 Vågn op og slå på dine strenge
7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære
895 Han glemmer mig aldrig i afgrundens nat
 
320 Midt iblandt os er Guds rige
438 Hellig, Hellig, Hellig er Herren
439 O du Guds Lam! med korsets skam
30 Op, alle, som på jorden bor

Prædikentekst:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.« Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér, og han sagde til dem: »Der står skrevet: ›Mit hus skal være et bedehus.‹ Men I har gjort det til en røverkule.« Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.

Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor