Løgumkloster Kirke og Sogn

Højmesse v. Sten Haarløv

14/07 2019 kl. 10:00

4. søndag efter trinitatisThe Prophet Nathan rebukes King David - Eugène Siberdt

Salmer:
748 Nu vågne alle Guds fugle små
299 Ånd over ånder, kom ned fra det høje
276 Dommer over levende og døde

691Loven er et helligt bud
438 Hellig, Hellig, Hellig er Herren
439 O du Guds Lam! med korsets skam
752 Morgenstund har guld i mund

Prædikentekst:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde: »Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.« Han fortalte dem også en lignelse: »Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.« Lukasevangeliet 6,36-42

Indsamling: Døvemenighederne