Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådsmøde

12/11 2019 kl. 19:00

I konfirmandstuen

Konstituerende menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd
den 12. november 2019 kl. 18
1.    Orientering fra kasserer/Trine Ellemann

Konstituering:
2.    Valg af formand
3.    Valg af næstformand
4.    Valg af kirkeværge
5.    Valg af kasserer
6.    Valg af kontaktperson
7.    Valg af sekretær
8.    Valg af bygningskyndig
9.    Valg af underskriftsberettiget
_____________
1.    Orientering fra kirkeværge
2.    Orientering fra formand
Kommende MR-valg
3.    Orientering fra næstformand/kasserer
Vedr. budgetsamråd den  22. november
4.    Orientering fra sognepræst
5.    Orientering fra udvalg
•    Visionsudvalg
Orientering
•    Kommunikationsudvalg
•    Børn og unge-udvalg
Minikonfirmander
Musikalsk legestue
•    Diakoniudvalg
6.    Grøn kirke – de sidste tiltag for at blive godkendt
7.    Abonnement på Kirke.dk?
8.    Personaleudvalg
Kørselsgodtgørelse til vikarer
9.    Lukket punkt
10.    Evt.