Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådsmøde

18/09 2019 kl. 19:00

I konfirmandstuen

1.    Orientering fra kirkeværge
Tagprojekt præstegården

2.    Orientering fra formand
Konsulentrunde 23./24.9.?
Sognemødet 25. 9. 2019

3.    Orientering fra kasserer

4.    Orientering fra sognepræst
Filmaften 23. 10.?

5.    Orientering fra udvalg

•    Kommunikationsudvalg
Facebook
Højmessebrochure

•    Diakoniudvalg
Indsamlingsliste 2020

6.    Personaleudvalg

7.    Lukket punkt

8.    Evt.