Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådsmøde

20/03 2019 kl. 19:00

I konfirmandstuen

Onsdag den 20. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen

1.    Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018
Trine Ellemann deltager i dette punkt

2.    Orientering fra formand
•    Evaluering af præstegårdsaften i den tyske præstegård d. 5. 3.
•    Samarbejdsmøde mellem sognekirker og Tønder Kommune tirsdag den 26. marts 2019 kl. 16.30-20.00 i Skærbækcentret
•    Leje af Den gamle Biograf
•    MR´s gavepolitik
•    Koncert med Kirkemusikskolen d. 16.11. om eftermiddagen i kirken (Skolens 40-års-jubilæum)

3.    Orientering fra kasserer
KD-abonnement

4.    Orientering fra kirkeværge

5.    Orientering fra sognepræst
•    Ændrede gudstjenestetider for Løgumkloster Kirke (se vedhæftede bilag)
•    Flyer om højmessen i Løgumkloster Kirke

6.    Løgumkloster Menighedsråds holdning til gratis jordfæstelse
Jf. orientering fra provstiet på DAP

7.    Visioner og mål for Løgumkloster MR
Jf. tidligere udsendt notat

8.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg
Oversigt over diakonikonti er vedhæftet
Kirkefrokost d. 7. 4.

9.    Personaleudvalg

10.    Lukket punkt