Løgumkloster Kirke og Sogn

Højmesse v. Sten Haarløv

07/10 2018 kl. 10:00

19. søndag efter Trinitatis

Kirkefrokost

Salmer:

Prædikentekst:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« – Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« – det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« – det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.” Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!« Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.« Joh 1,35-51

Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

 

Høstgudstjenesten søndag den 7. oktober er en tak for årets høst, og også denne gang synger vi kendte - og børnevenlige - salmer, f.eks. ”Nu falmer skoven” og ”Vi pløjed og vi så´de”.

Ligesom ved tidligere års høstfejring bærer børnene noget af høstens overskud ind under gudstjenesten - frugter, syltetøj, grøntsager, blomster -, og når gudstjenesten er slut, bærer børnene det alt sammen ud igen. Traditionen tro afholdes der auktion over de mange høstgaver. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp. Auktionen holdes i år i forbindelse med en dejlig frokost og hyggeligt samvær i FUVs bygninger, Kirkealle 2, umiddelbart efter højmessen. Det er igen Y’s Men, Løgumkloster, der står for den flotte buffet med hjemmelavede lækkerier.
Tilmelding senest onsdag den 3. oktober til kirken på tlf. 74 74 52 40 eller på mail; locusdei@gmail.com.

Høstgudstjenesten er en god anledning til at takke Gud med sang

 ”for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.”
(DDS 729, vers 5)