Løgumkloster Kirke og Sogn

Højmesse v. Sten Haarløv

24/06 2018 kl. 10:00

4. søndag efter trinitatis

Salmer:
748 Nu vågne alle (DDK 403)
450 Du kommer, Jesus (DDK 148)
292 Kærligheds og sandheds Ånd (DDK 328)
 
691 Loven er et helligt bud (DDK 460)
438 Hellig, Hellig, Hellig er Herren
435 v. 3 O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam
888 Vi trækker streger (Melodi: W. Egmose)

Prædikentekst:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!« Matt 5,43-48

Indsamling: Døvemenighederne