Løgumkloster Kirke og Sogn

Konfirmation Friskolen

28/04 2018 kl. 10:00

Salmer:

Prædikentekst:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!« Matt 7,7-14

Konfirmander Friskolen, Løgumkloster:

Navn:

Adresse:

Rasmus Gjelstrup Andersen

Rugmarken 27, 6240

Samson El Sadek Ewea

Melvang 1 A., 6520

Malthe Fredensborg

Jørgensgaardvej 35, 6240

Catrine Attermann Lange

Branderupvej 1, 6240

Tenna Lagoni

Industrivej 35 A., 6240

Martin Tøttrup Nissen

Mølletoften 2, 6240