Løgumkloster Kirke og Sogn

Højmesse v. Sten Haarløv

02/04 2018 kl. 10:00

2. Påskedag

Salmer:
230 Påskemorgen slukker sorgen
218 Krist stod op af døde
224 Stat op, min sjæl, i morgengry
 
241 Tag det sorte kors fra graven
438 Hellig, Hellig, Hellig er Herren
435 v. 3 O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam
238 Det er så sandt, at ingen så

Prædikentekst:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.« Joh 10,22-30

Indsamling: KFUM og KFUK i Danmark