Løgumkloster Kirke og Sogn

Sogneaften

18/09 2018 kl. 19:30

Sognemøde tirsdag den 18. september 2018  

Løgumkloster Menighedsråd valgte i 2016 at benytte sig af muligheden for en 2-årig valgperiode, dvs. at der i år, 2018, igen er valg, denne gang ligeledes for 2 år.

Der skal vælges 7 medlemmer.

Hvis der tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 19.00 kun er afleveret en gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen og listens kandidater er valgt. Hvis der kommer flere lister, skal der afholdes afstemningsvalg tirsdag den 13. november 2018 i Løgumkloster Forsamlingshus.

Kandidatlisterne skal udfærdiges på autoriseret blanket, som bl.a. kan hentes hos Svend Rasmussen Tønder Landevej 35, Løgumkloster, eller den kan hentes på internettet.

Kandidatlisterne skal indeholde navne på mindst 1 valgbar kandidat og maksimalt 14. Listen skal underskrives af mindst 5 og maksimalt 15 valgberettigede stillere.

Alle stemmeberettigede vil senest torsdag den 8. november modtage valgkort, som skal medbringes ved en evt. afstemning. Vælgere, der mener sig berettiget til at stemme og ikke har modtaget valgkort, samt personer, der fejlagtigt modtager valgkort eller valgkort med fejlagtigt indhold, opfordres til snarest at gøre indsigelse over for valgbestyrelsen. Sidste frist for brevafstemning er den 9. november 2018. Sidste frist for anmodning om sognebåndsløsning er fredag den 2. november kl. 12.00.

Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.30 indbyder Løgumkloster Menighedsråd til sognemøde/orienteringsmøde i Løgumkloster Forsamlingshus.

Dagsorden til orienteringsmødet

        1. Velkomst

        2. Valg af dirigent

        Orienteringsmødet. Del 1

        3. Menighedsrådets opgaver og kompetence

        4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden seneste valg

        5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

        6. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidatlister og afvikling af valget

        Herefter opstillingsmødet. Del 2

        7. Valg af stemmetællere

        8. Opstilling af kandidater til menighedsrådet

          a Navneforslag

          b Præsentation af kandidater til menighedsrådet

          c Debat og mulighed for spørgsmål til kandidater

          d Afstemning

         9. Meddelelse af afstemningsresultatet

         10. Valg af stillere (mindst 5, højst 15)

         11. Aftale mellem kandidater og stillere om supplering af kandidatlisten

         12. Eventuelt

         Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

         Valgbestyrelsen består af. Svend Rasmussen formand, Lone Duus og Reimer Post