Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådsmøde

23/01 2018 kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen Storegade 7

Der indkaldes til menighedsrådsmøde, tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.00

Dagsorden.

1. Orientering fra formand
2. Orientering fra kasserer
3. Orientering fra kirkeværge
•    Urnenedsættelse om lørdagen; PU info og beslutningen af MR
•    Kirkegårds takstblad 2018 rev.
•    Konsulent runde forår 2018: a) Kirkegulv fugning ( synsprotokol 2017) b)Elevator/stolelift/sognehus c) Fældning/udskiftning af træer langs kirkemuren (synsprotokol 2017)
•    Anlægsarbejder 2018 godkendte iht. Budget 2018
•    Anlægsarbejder 2019 tilbud/overslag til budget 2019 ( synsprotokol 2017)
•    Portal
4. Orientering fra sognepræsten
5. Orientering udvalg
6. Markering 11 11 18, oplæg og kirkens deltagelse. Sognepræsten/Svend
7. Status dåbsklude/strikkedamer og oplæg til nyt tiltag
8. Lukket punkt
9. Evt.