Løgumkloster Kirke og Sogn

Højmesse v. Sten Haarløv

25/12 2017 kl. 10:00

Juledag

Salmer:

Prædikentekst:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Joh 1,1-14

Indsamling: Børnesagens Fællesråd Folkekirkens Nødhjælp

Indsamling i julen
Julens gudstjenester besøges af ca.
2000, og i kirken har vi den tradition,
at der samles ind med klingpung eller
i kurve ved udgangen. I år samles
der i julen ind til Folkekirkens
Nødhjælp og Børnesagens Fællesråd,
og med et lille bidrag fra hver gæst,
kan vi i Løgumkloster nå et flot resultat.