Løgumkloster Kirke og Sogn

Juleaften v. Sten Haarløv

24/12 2017 kl. 13:30

Juleaften

Salmer:

Prædikentekst:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!« Luk 2,1-14

Indsamling: Børnesagens Fællesråd Folkekirkens Nødhjælp

Indsamling i julen
Julens gudstjenester besøges af ca.
2000, og i kirken har vi den tradition,
at der samles ind med klingpung eller
i kurve ved udgangen. I år samles
der i julen ind til Folkekirkens
Nødhjælp og Børnesagens Fællesråd,
og med et lille bidrag fra hver gæst,
kan vi i Løgumkloster nå et flot resultat.