Løgumkloster Kirke og Sogn

Menighedsrådsmøde

21/11 2017 kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen Storegade 7

Tirsdag den 21. november  2017  kl.19.00
Konstituering iflg. Menighedsrådsloven for den etårige funktionsperioede for formand, næstformand og enkeltmandsposter.

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand
3. Valg af kirkeværge
4. Valg af kasserer
5. Valg af kontaktperson
6. Valg af sekretær
7. Valg af bygningskyndig
8. Valg af underskriftsberettiget

Menighedsrådsmøde.
Dagsorden.
1. Orientering fra formand
2. Orientering fra kasserer
•    Kvartalsrapport
•    Godkendelse af budget 2018
3. Orientering fra kirkeværge
4. Orientering fra sognepræsten
5. Orientering fra udvalg
6. Fastlæggelse af mødedatoer i nyt kirkeår ( husk kalender)
7. Personaleudvalg
8. Lukket punkt
9. Evt.