Løgumkloster Kirke og Sogn

UDSAT - Sogneaften

25/05 2021 kl. 20:00

UDSAT TIL DEN 25. MAJ 2021 KL. 20.00

En aften i kirkerummet, hvor billedkunstner Ken Denning, sognepræst Tine Illum og organist Søren Andreasen, deler tilblivelsen af "25 Salmer" med os. Fotomit Menneskeliv Har Vaeret

En aften med fællessang, salmer, fortælling og fordybelse - og mulighed for at se eller gense Ken Dennings udstillede værker i Dormitoriet.

ET STED AT VÆRE
Salmerne er vores fælles ”sted at være”. Billeder, der aldrig bliver færdige, men som findes alligevel. Ord, der er så store, at de vokser langt ud over grænserne for det, vi ved og kan. Tonerne, der fører os ned i det dybeste og op i det højeste og ordløst giver mening. Og så blev det sådan: 25 salmer. 25 kunstværker. 25 meditationer. Udsprunget af samtaler og samvær.
"Gud er ikke et dogme eller et billede, vi kan beskrive fyldestgørende. Han er levende, han handler, og derfor er der altid mere. Salmen er den dér helt stille nynnende glæde, let som et åndedræt. Og samtidig er den helt hvilende. Der er igen bevægelse, ingen historie, ingen tvivl- bare en tillidsfuld væren til. Her ér alting godt. Sådan som livet jo også kan være."
Tine Illum om salmen "Dybt i Sjælen".
Det er netop i dette rum af en væren til - at illustrationerne til salmerne er opstået. Og det er det rum, vi vil forsøge at indkredse på sogneaftenen i Løgumkloster. Det glæder vi os til. At forsøge.
Tine Illum, Søren Andreasen og Ken Denning

Aftenen arrangeres i samarbejde med Løgumkloster Højskole.